Adres Bilgi Sistemine Dayalı Doğal Gaz Veri Yapısının Cbs İle Entegrasyonunun Tasarımı Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-26
Yazarlar
Bitik, Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde ülkemizdeki altyapı verileri yersel ölçüm teknikleri kullanılarak üretilmekte ve sayısal formattaki harita verisine dönüştürülmektedir. Mevcut üretim sisteminde kullanılan veri yapısı için standart bir modelden bahsetmek mümkün değildir. Bu durum için en uygun çözüm altyapı verilerinin mevcut bilgisayar ortamında depolama tekniklerinin güncellenerek veri tabanı mantığına taşınmasıdır. Yapılan araştırmalarda doğalgaz verileri ile adres verileri arasında ilişkinin olmaması önemli ikinci bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada diğer altyapı veri gruplarına örnek oluşturacak şekilde tüm detay sınıflarına sahip olan “Doğal Gaz” sınıfı için tüm ayrıntıları ile bir coğrafi veri tabanı analiz, tasarım ve uygulama çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, mevcut doğal gaz sınıfındaki tüm detaylar yeniden sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak; teknik altyapı veri grubundan doğal gaz ve adres verisi için uygun veri tabanının tasarlanması ve veri standartlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın öncü bir yol oynayacağı ve INSPIRE girişimi kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Nowadays in our country utility data are produced using measurement techniques and are converted to digital map data. It is not possible to mention a standard model for the structure of the data used in the current utility production system. The most appropriate solution is updating of the existing utility data storing techniques to the database. Lack of relationship between natural gas data and the address data appears as second problem in the studies. For this reason, a study to analyze, design and implement a Natural Gas class selected to create an example for utility data groups. For this purpose in the analysis work stage done; all details in the existing natural gas class has been reclassified in accordance with the decisions made as a result of literature research Consequently; It is thought that this study which intended the design of an appropriate data base for natural gas utility will play a leading role and contribute to the work done within the scope of the INSPIRE initiative.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Natural Gas, GIS, Database, Doğal gaz, CBS, Veri Tabanı
Alıntı