Delikli Kompozit Yapıların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Parnas, K. Levend
Erartsın, Ozan
Atar, M. Bilal
Tursun, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Burada delikli ileri kompozit yapılarda hasarın doğru tahmini için yapılan bir çalışmanın sonuçları sunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, kullanılan kompozitlerin ilgili mekanik özelliklerini belirlemek için kupon ve çatlak ilerleme testlerinden oluşan bir malzeme test programı yürütülmüştür. Daha sonra, delikli kompozit yapıları incelemek için bir sonlu elemanlar analizi modeli oluşturulmuştur. Sürekli ortam kabuk elemanları (continuum shell) kullanarak delaminasyonu (tabaka ayrılmasını) hesaba katan ve katmayan sonlu eleman modelleri oluşturuldu. Gerçekçi bir simülasyon elde edebilmek için ilerlemeli hasar analizi yapılmıştır. En uygun modeli belirlemek amacıyla, test sonuçları ve simülasyonlardan elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
The results of a study for the prediction of failure behavior in advanced composite structures with holes are presented here. In the first part of the study, a materials test program based on coupon and fracture tests is conducted to obtain related mechanical properties. A finite element model is then constructed for simulating the behavior of advanced composite laminates with hole under tension. Two finite element models using continuum shell elements, one with and the other without the delamination failure were developed. In order to have a realistic simulation, the progressive failure analysis is applied. For an optimum model, test results and simulation results are discussed, thoroughly.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı