Betonarme İstinat Duvarlarının Çiçeklerin Tozlaşma Algoritması İle Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Yılmaz, Burak
Bekdaş, Gebrail
Nigdeli, Sinan Melih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bir mühendisin ana amacı güvenlik ve ekonomik koşulları sağlayan en iyi sonucu bulmaktır. Bundan dolayı, optimizasyon çeşitli tasarım değişkenleri ve kısıtlarının bulunduğu mühendislik problemlerinin tasarımında gereklidir. Optimizasyonda, doğal olaylardan ilham alan metasezgisel algoritmalar optimum çözümlerin bulunmasında oldukça etkilidir. Bu çalışmada, yakın zamanda geliştirilen ve çiçek açan bitkilerin tozlaşma sürecinden esinlenen çiçeklerin tozlaşma algoritması kullanılmıştır. Betonarme istinat duvarları boyut ve donatı değişkenleri için optimize edilmiştir. Ayrıca, optimizasyon problemi devrilme, kayma ve taban basıncı kontrollerini de içermektedir. Önerilen metot minimum maliyetli optimum tasarımın bulunmasında olasıdır.
The main aim of an engineer is to find the best solution ensuring security and economical conditions. Thus, optimization is needed in design of engineering problems with various design variables and constraints. In optimization, the metaheuristic methods inspired by natural happenings are very effective on finding optimum solutions. In this study, recently developed flower pollination algorithm inspired by the pollination process of flowering plants is employed. Reinforced concrete retaining walls are optimized for dimension and reinforcement design variables. The optimization problem also considers turnover, slip and base stress controls of the retaining walls. The proposed method is feasible to find optimum design with the minimum cost.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı