İşitme Duyusunun İç Mekanda Mekan Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Eroğlu, Fatma Sühendan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Müzik psikolojisi, Yere bağlılık, İnsan-mekan ilişkisi, İç mekan, İç mekan tasarımı, Psychology of music, Place attachment, Human-space relationship, Interior space, Interior design
Alıntı