Karar Ağacı Temelli Geri Bildirim Sistemi Tasarımı:Türkiye Mutluluk Ağacı Üzerine Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Tokalacoglu, Erol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmanın amacı, Asici (2019) tarafından çizilmiş bir sınıflandırma ağacı olan Türkiye Mutluluk Ağacı (TMA)’nın içerdiği bilgiler temelinde yeni bir uzman sistem tasarımıdır. Statik bir halde olan TMA üstündeki sorular ve kurallar websitesi ve cep telefonları için tasarlanmış uygulama üzerinden cevaplanabileceği ankete aktarılmıştır. Geliştirilen sistem, kullancıların cevaplarına göre mutluluk düzeylerini tespit edip, mutluluk düzeylerini (eğer mümkünse) nasıl arttırabilecekleri konusunda çevrimiçi geribildirim vermektedir.
The purpose of this study is to design a novel expert system based on the information obtained from a classification tree, Turkey Happiness Tree (THT), grown by Asici (2019). The questions and conditions of the static THT have been transferred to an online survey that can be answered via the website and smartphone applications developed. The developed system determines the happiness level of respondents and gives online feedbacks to them on how to increase their happiness level (if possible).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020
Anahtar kelimeler
Alıntı