Post-işgal Değerlendirme: Kamusal Alandaki Evrensel Tasarımı Uygulaması Çalısma Örneği: Beşiktas Meydanı, Istanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2014
Yazarlar
Nimpuno, Wibisono Bagus
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Büyük kamusal alanlarda kutlamalar, sosyal ve ekonomik değişim arkadaşlar birbirine karışıyor, gerçekleşecek düzenlenen ve kültürler karışımı nerede vardır. Başarılı kamusal alanlarda bazı nitelikler tuşları (pps.org) ile ölçülür. Bu anahtar, erişilebilir Sürmeli, kullanışlı ve rahat. Bu anahtarların tüminsan ihtiyaçlarını işgal edilmelidir, engellikişileri kapsamaktadır. Özürlü insanlar için,evrensel tasarım insan ihtiyaçlarını işgal için uygun olabilir. Evrensel tasarım binalar, ürünler ve engelli engelli ve insanlar olmadan iki kişi doğal olarak erişilebilir ortamlar üretmek anlamına geniş spektrumlu fikirleri ifade eder. Kentsel alanda, evrensel tasarım nispeten yeni. Kentsel alanda evrensel tasarımuygulaması, özellikle kentsel unsurlardan biri olarak kamuya açık alanda, değerlendirilmesi için gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) göre, devre dışı insanların dünya sayısının 1 milyardan fazla olduğunu ve kentsel alanda bir sosyal eşitlik olmalıdır. Bu araştırmada, araştırmacı kentsel tasarım uygulamada başarılı ve evrensel tasarım ilkeleri doğru kullanım sonrası değerlendirme yöntemi kullanılarakmevcut kamu alanı değerlendirmek istiyorum. Bu değerlendirmenin amacı, kamusal alan tasarım sürecinde bir eksiklik bulmaktır. Bir araştırma alanı olarak, kıyı kamusal alan , çünkü ekonomik sektöre değer seçilir.
Great public spaces are where celebrations are held, social and economic exchanges take place, friends run into each other, and cultures mix. The successful public spaces are measured by some qualities keys (pps.org). These key are accessible, sociable, usable and comfortable. All of these keys should be occupy the human needs, includes the people with disabilities. For the people with disability, the universal design might be suitable to occupy the human needs. Universal design refers to broad-spectrum ideas meant to produce buildings, products and environments that are inherently accessible to both people without disabilities and people with disabilities. In urban area, universal design is comparatively new. The Application of universal design in urban area is needed to be evaluated, especially in public open space as one of urban elements. Based on the World Health Organization (WHO), the world number of disable people is over than 1 billion, and they should have a social equity in urban space. In this research, the researcher would like to evaluate the existing public space using post-occupancy evaluation method toward the successful and universal design principles in urban design practice. The aim of this evaluation is to find a shortfall in public space design process. As a research area, waterfront public space is chosen because of its value to the economic sector.
Açıklama
(Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
(M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Evrensel Tasarım, Açık Alan, Kullanım Sonrası Değerlendirme, Universal Design, Public Open Space, Post-occupancy Evaluation
Alıntı