Çimento Cinsi, Donatı Çapı Ve Tipinin Beton-donatı Aderansına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Konca, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada betonarme taşıyıcı elemanları oluşturan beton ve donatı arasındaki bağ ve aderans kuvvetleri incelenmiştir. Beton ve donatı arasında meydana gelen aderans, beton ve donatının fiziksel ve mekanik özellikleriyle yakından ilgilidir. Bu amaçla farklı mukavemetlere sahip beton numuneler üretilmiş ve bu numunelerin içlerine farklı tipte donatılar yerleştirilmiştir. Bu donatılar belirlenen zamanlarda betonun içinden sıyrılarak çekilmiş ve sıyrılma sırasındaki kuvvet ve sıyrılma miktarları, ve sıyrılma mukavemeti ölçülmüştür. Deney düzeneğinin sağladığı avantaj nedeniyle, donatının beton içindeki konumunun etkisi de incelenmiştir. Böylece betonun üst kısmında ve alt kısmında bulunan donatıların deneylerinden elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirimiş ve betonun donatı etrafındaki yerleşme ve donatıyı sarma etkisi görülmüştür. Elemanların üretiminde, farklı beton mukavemetleri elde etmek amacıyla üç tip çimento kullanılmıştır. Bunlar portland, katkılı portland ve traslı çimentolardır. Bu çimentoların zaman içindeki mukavemet gelişimlerini de dikkate almak amacıyla yirmisekizinci ve doksanıncı olmak üzere iki farklı beton yaşında deneyler yapılmıştır. Kullanılan donatı tipleri ise 10 ve 16 mm lik iki farklı çapa sahip, nervürlü ve düz yüzeyli donatılardır.
In this study, the bond forces between the steel reinforcement and concrete was investigated. The bond between the concrete and steel is related to the physical and mechanical properties of the concrete and steel. In order to investigate the effect of material parameters, concretes with different cement types were cast and steel bars with different properties were placed inside before casting. These steel bars were pulled out of concrete at two different ages of concrete, such as 28 and 90 days, and the pull out force and sliding length of the steel bars were measured. Pull out strength was calculated as the maximum stress. Due to the test set up, it was also possible to investigate the effect of the location of the steel bar place inside the concrete. Hence, the performance of the bars at the top and bottom of the concrete were compared to evaluate the effect of concrete settlement and bleeding around the steel bars. Three different types of cement were used: portland cement (PÇ), blended cement (KÇ) and trass cement (TÇ). The tests were performed at two different ages: twenty eighth and ninty days, to evaluate the effect of pozzolanic activity on the bond strength. Two types of steel bars, such as plain and deformed, at two diameters of 10 and 16 mm were used in the pull-out tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Aderans, Beton, Çelik Donatı, Bağ Kuvveti, Sıyrılma, Bond, Concrete, Steel Reinforcement, Pull-out
Alıntı