Fatih İlçesi, 3034 Ada, 43 Parsel’de Yer Alan Ahşap Konağın (erturan Ailesi Konutu) Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-26
Yazarlar
Aykut, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Erturan Ailesi Konutu; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, Nişanca Caddesi, Hasan Fehmi Paşa Sokak, no: 32-35; 3034 ada (eski 2137 ada) 43 parselde yer alan ahşap konağı konu alınmıştır. Çalışmanın temel hedefleri, yapının mevcut durumunun belgelenmesi, yapıdaki malzeme ve bozulmaların saptanması, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ile özgün halinin tespiti ve yapının korunması için gerekli müdahalelerin belirlenmesidir.
In this thesis, the wooden residence of Erturan Family located at Atikali Neighborhood, Nisanca Avenue, Hasan Fehmi Pasa Street, door number 32-35; block number 3034 (old block number 2137), parcel 43, Fatih District of Istanbul has been studied. The fundamental goals of this work includes to document the present condition of the building, to identify the materials used and deteriorations in the building, to research on historical process of the building to determine its original status, and to determine required interventions to protect the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
ahsap tarihi yapilar, konak, restorasyon, tarihi yapıların korunması, wooden historical buildings, the mansion in Fatih, restoration, preservation of historical buildings
Alıntı