Paslanmaz Çeliklerin Mıg Kaynağında Kullanılan Koruyucu Gazlar Ve Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydın, Türkay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; bir gazaltı kaynak yöntemi olan MIG ( Metal Inert Gas ) kaynağında kullanılan koruyucu gazlar incelenmiştir. Korucu gaz, ergimiş kaynak banyosu içindeki alaşım elementlerinin atmosferdeki oksijen ile reaksiyona girmesini engelleme, azot ve hidrojen gibi diğer zararlı gazların sıvı kaynak banyosunda çözünerek kaynak metaline girmesini engelleme işlevlerini yerine getirir. MIG kaynak yönteminde argon, helyum gibi soygazlar ile bu gazların karışımları ve argon veya helyuma, oksijen ve/veya karbondioksit gibi oksitleyici gazlar ilave edilerek elde edilen karışım gazlar kullanılır. Saf argon veya helyum kullanılması sonucu ortaya kararsız bir ark çıkar. Argona oksijen veya karbondioksit katılması, arkın dengelenmesini sağlar, sakin ve sıçramasız bir ark ile kaynak olanağı sağlar. Koruyucu asal gaza oksijen veya karbondioksitin katılmasının sınırlanmasının nedeni ise, kaynak yüzeyinin oksitlenmiş olması ve kaynak metalinin arktan geçerken oksitlenme sonucu alaşım elementi kaybıdır. Helyuma %25 argon ilave edilmesi ile saf argona göre daha derin bir nüfuziyet ve daha üstün ark kararlılığı bir arada elde edilebilmektedir. Paslanmaz çeliklerin MIG kaynağında, genel olarak %1-2 civarında oksijen veya karbondioksit gibi oksitleyici bileşenler içeren argon gazı veya %20 argon, %2-3 civarında oksijen ve karbondioksit içeren helyum gazı kullanılır.
In this study; the weldability of stainless steels, MIG (Metal Inert Gas) welding of stainless steels and the shielding gases are analyzed. The selection of shielding gas is one of the most important parameters in MIG welding. Shielding gases affect the composition and the mechanical properties of the welding metal and it becomes more important in welding stainless steel. The shielding gases prevent the reaction of the oxygen in the atmosphere with the alloy elements in the molten pool. In MIG welding, inert gases like Argon and Helium or the mixture of the both or Argon and oxygen or Argon and carbondioxide or mixture of Argon and Helium and oxygen and carbondioxide are mostly used. During welding, if pure Argon or Helium is used an unstable arc will occur. On the other hand, the addition of oxygen or the carbondioxide to the Argon balances the arc stability. The reason of the limitation in adding oxygen and the carbondioxide to the shielding gas is the oxidized welding surface and the alloy element loss because of the oxidation in the arc. The addition of 25% Argon to Helium provides better arc stability than the pure Argon. Helium+2-3% oxygen and carbondioxide or Argon+1-2% oxygen and carbondioxide are generally used in MIG welding of stainless steels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Paslanmaz çelik, MIG kaynağı, koruyucu gazlar, Stainless steel, MIG welding, Shielding gases
Alıntı