Objelerin İletişim Kurma Yolları: Stanley Kubrick’in “otomatik Portakal” Filminin Set Tasarım Analizi

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nigan tr_TR
dc.contributor.author Güngör, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-10-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:34Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:34Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada sinemanın anlatımsal dili bir gözlem aracı olarak kullanılarak objelerin anlamsal nitelikleri analiz edilmiştir. Sinemanın metaforik görsel içeriği aynı zamanda sinemanın tasarımla olan ilişkisini de açığa çıkarmakta kullanılmıştır. Set tasarımının tarihi ve işleyiş süreci incelenerek film anlatımına olan katkısı incelenmiştir. Yaratılan mekanlardaki verilmek istenen mesajların incelenmesi için içerik analizi ve göstergebilim analizinden faydalanılmıştır. Film analizi için gerekli miktarda anlamsal içeriğe sahip olan ve yaratıcı kararları veren kişinin kasıtlı seçimlerine dayanan set tasarımları içeren bir film seçilmiştir. Bir Stanley Kubrick filmi olan “Otomatik Portakal” sözü edilen niteliklere sahip set tasarımları içermektedir. Analitik metodlar uygulanarak filmin içerisinde ve yönetmenin diğer filmleriyle olan ilişkisindeki anlam göndermeleri incelenmiştir. Film setlerini ayrıştırmak ve niteliksel ve niceliksel analizler uygulamak tezin genel metodolojisini oluşturmaktadır. Analiz ve çıkarımlar sonucunda objelerin ve yaratılan ortamların anlamsal potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study using the cinematic language as a means of observation semiotic attributions of objects will be analyzed. Metaphoric representation of cinematic narration will also reveal the relation between cinema and design. The history and process of set design demonstrate the creative contribution of the set to the overall narration of the film. The intended message conveyed through created environment is investigated with content and semiotic analysis. The chosen film for this specific purpose reflects director’s intentions and contains a considerable amount of semiotic content. Stanley Kubrick’s “A Clockwork Orange”, in particular, sustains the needed qualities for such analysis. Applying the analitical methods to related set designs generates a meaning-context lexicon of the film and other films of the director. Defragmenting the sets of the film and applying quantitative and qualitative analysis construct the basic methodology of the thesis. The results reveal the the potential symbolic significance of objects and created ambients. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/940
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Set Tasarımı tr_TR
dc.subject Cinema tr_TR
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Mekan Tasarımı tr_TR
dc.subject Göstergebilim tr_TR
dc.subject Set Design en_US
dc.subject Cinema en_US
dc.subject Ambiance en_US
dc.subject Design en_US
dc.subject Visual Signs en_US
dc.title Objelerin İletişim Kurma Yolları: Stanley Kubrick’in “otomatik Portakal” Filminin Set Tasarım Analizi tr_TR
dc.title.alternative How Do Objects Communicate: Set Design Analysis Of Stanley Kubrick’s “a Clockwork Orange” en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8925.pdf
Boyut:
4.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama