Mizah Dergilerinde Erken Cumhuriyet Dönemi Kenti

dc.contributor.advisor İnceoğlu, Arda tr_TR
dc.contributor.author Keleş, Hakan tr_TR
dc.contributor.authorID 10004116 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:59:18Z
dc.date.available 2015-05-28T13:59:18Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlayan modernleşme çalışmaları, toplumun her kesimini derinden etkilemiştir. Osmanlı’dan kalma geleneksel yaşam biçimlerinin değiştirilip batıya ayak uydurabilmek adına mimari ve kentsel anlamda önemli girişimler olmuştur. Bu girişimler kenti dönüştürdüğü gibi, kenti kullananların zihinlerindeki kent algısını da dönüştürmüştür. Cumhuriyet ideolojisinin kendini somutlama projesi de denilebilecek bu yeni modern kent ideali üzerine, dönem mimar ve kent plancılarının mesleki bakış açılarının yanında, kamusal fikirlerin de önemi büyüktür. Mizah dergileri doğaları itibariyle muhalif, bağımsız ve yansız yayın organlarıdır. Üretimlerini toplumdan beslenerek yine toplum için yaparlar. Kentin geçirdiği bu büyük dönüşüm üzerine de o dönem çok sayıda içerik üreten mizah dergilerinin meseleyi ele alış biçimleri bu anlamda önemlidir. Bu tez kapsamında, dönüşümün en hızlı olduğu 1930 ve 1940 arasındaki 10 yıllık süreç içerisinde yayınlanan mizah dergileri taranmış, bu konular üzerine üretilmiş karikatür ve metinler aracılığıyla dönüşümün toplumdaki yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Toplanan dökümanlar, kentin dönüşümünün fiziksel ve sosyal yansımaları olarak gruplandırılmış, gerekli alt başlıklar aracılığıyla da Erken Cumhuriyet Kenti’nin bir bütün olarak nasıl bir algı yaratığı, hangi alanlarda eleştirildiği, hangi meselelerin daha ön plana çıktığı deşifre edilmiştir. Mizah dergilerinin sivil bakış açısıyla kendiliğinen oluşmuş olan bu kent panaroması, kentlinin kenti yaşarken nasıl yargılara vardığını görmek, kenti biçimlendiren iradenin fikirleri ve amaçlarının nasıl karşılık bulduğunu araştırmak, yönetici idare ve kentli arasındaki belirleyici karakter olan mimarların bu dönüşümün neresinde olduğunu göstermek açısından önemlidir. Bu ilişkiler zinciri ve söylem üretilmesi durumu, günümüz kentleri için de geçerliliğini korumaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In Turkey modernization efforts, began with the establishment of the Republic, has deeply affected every segment of society. Architectural and urban attempts had been made to change traditional lifestyles which are inherited from Ottoman Empire. While these attempts were changing city and urban life, they also changed city perception of citizens new modern city ideal, which can be seen as physical intervention of the Republican Ideology, public ideas have great importance. Humor magazines, by their nature, are independent and impartial broadcasting agencies. Their products are fed by society and for the interest of society. Within the scope of this thesis, humor magazines published between 1930 and 1940 are scanned, the reflections of the transformation of society are tried to determine through cartoons and texts produced on new city and architecture for 10 years. These collected documents grouped as physical reflections and social reflections of the city s transformation and by means of particular sub-titles, what is the perception of Early Republican City as a whole, in which areas it is criticized and which issues are emphasized more are deciphered. To compare data derived from city panorama which is composed by civic perspective of humor magazines with image wanted to create by Republican Government and also with ideas of architects/planners is worthy to inquire about today s cities and architecture. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3457
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Erken Cumhuriyet Dönemi tr_TR
dc.subject Modernizm tr_TR
dc.subject Kent planlama tr_TR
dc.subject Karikatür. tr_TR
dc.subject Early Republican Period en_US
dc.subject Modernism en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Cartoon. en_US
dc.title Mizah Dergilerinde Erken Cumhuriyet Dönemi Kenti tr_TR
dc.title.alternative The City Of Early Republic On Comic Magazines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13708.pdf
Boyut:
13.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama