Galata Ticaret Han Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Önsel, Zeren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arap Camii Mahallesi’nde yer alan Galata Ticaret Han’ın detaylı bir biçimde belgelenerek özgün nitelikleri belirlenmiş ve bu nitelikler doğrultusunda yapının restitüsyon çalışmalarına dayanan bir restorasyon projesi hazırlanmıştır. Söz konusu yapı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, 13.11.1979 gün ve 560 sayılı karar uyarınca tescillenmiştir. Yapı aynı zamanda, 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı karar ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde yer almaktadır. 1881 yılında inşa edilen Galata Ticaret Han, içinde yer aldığı çevre ve döneminin mimari akım etkilerini, plan ve cephe biçimlenişi olarak üzerinde taşımaktadır. Yapı aynı zamanda, fetih öncesi Ceneviz Kolonisi sınırları içindeki oluşumun ve 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’daki ticari ortamın Galata’daki mimari biçimlenişe yansımasının da bir örneğidir. Galata Ticaret Han, ilk inşa edildiği dönemden Reji, Voyvoda Caddesi üzerinde A. Vallaury tarafından inşa edilen yeni binasına taşınıncaya kadar Tütün Rejisi’nin satış bürolarına da ev sahipliği yapmıştır.
In this study, the documentation of the current situation of Galata Ticaret Han, located in İstanbul-Beyoğlu, Arap Camii district, in detail along with the construction techniques and building material information was accomplished and determination of conservational interventions whilst protecting the original nature and the structure itself was aimed. Galata Ticaret Han was registered by İstanbul Cultural and Natural Heritage Protection Committee I on 11.13.1979 and 560 verdict number. Also the building is within the Urban Historic Preservation Area that was developed by the 4720 verdict on 07.07.1993. Galata Ticaret Han, built in 1881, is an example of the reflection of Genoese colonial formation before the conquer and the commercial environment of İstanbul in the second half of the 19th century on the architectural formation. The building, has also hosted Tobacco Company as the general management building until 1892 when moved to its new building constructed by Alexandre Vallaury on Voyvoda Street.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Restorasyon, Galata, Han, 19. Yüzyıl, Reji, Restoration, Galata, Han, 19th century, Tobacco Company
Alıntı