Stirenlenmiş Yağ Eldesinde Yeni Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-23
Yazarlar
Yazgan, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada son yıllarda organik kimya alanında büyük önem kazanan ve reaksiyon sistematiği açısından devrim yaratan “klik” reaksiyonlarının önemli bir üyesi olan bakır katalizörlü azid-alkin siklo katılma reaksiyonu (Cu catalyzed azide-alkyne cycloaddition-CuAAC) ve kontrolün sağlandığı fonksiyonel polimerlerin sentezinde önem taşıyan nitroksid ortamlı radikal polimerizasyonu (Nitroxide mediated radical polymerization-NMRP) kullanılarak trigliserid yağların modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. İlk olarak önemli vinil monomerlerinden olan stiren (St) ve klorometil stiren (CMS) kullanılarak, NMRP yöntemi ile stiren-klorometil stiren kopolimerleri (P(St-co-CMS)) sentezlenmiştir. Daha sonra CuAAC reaksiyonu kullanılarak, basit reaksiyon koşullarında, zincir üzerinde hidroksil grupları içeren polistiren örnekleri (PSt-OH) yüksek verimle ve yan ürün oluşmaksızın üretilmiştir. PSt-OH, yağ ve 2,4-toluen diizosiyanat (TDI) belirlenen optimum koşullarda reaksiyona sokularak St ile modifiye edilmiş, iyi film özelliklerine sahip stirenlenmiş yağ (KG-TDI-PSt) ürününün sentezi gerçekleştirilmiştir.
In this study, triglyceride oil modification process was carried out by copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction that is an important member of “click” chemistry and nitroxide mediated radical polymerization (NMRP) technique. First of all, copolymers of styrene (St) and chloromethyl styrene (CMS), P(St-co-CMS) were synthesis by NMRP. In the next step, hydroxyl functional polymer samples were prepared via CuAAC reaction with quantitative yields, high selectivity and simple reaction conditions. These samples were used in the modification of triglyceride oils. Finally, alcohol groups of PSt-OH samples were combined with the partial glyceride (PG) hydroxyls by the reaction of 2,4-toluene diisocyanate (TDI) in the optimum reaction conditions. As a result, styrenated oil (KG-TDI-PSt) product which has good film properties, was obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Stiren, Trigliserid, NMRP, Klik kimyası, Styrene, Triglyceride, NMRP, Click chemistry
Alıntı