Beton Yollarda Yeni Teknolojiler Silindirle Sıkıştırılan Beton

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Çetin, Oktay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, geleneksel beton kaplamalara göre yeni bir beton kaplama türü olan Silindir ile Sıkıştırılan Beton kaplama yöntemi ortaya konmuştur. Sıkıştırılmış beton; hızlı inşa edilebilir, sağlam ve devamlı bir beton olarak kullanıldığı baraj inşaatı teknolojisinden uyarlanmıştır. Yol inşaatlarında, silindirle sıkıştırılmış beton genel olarak temel tabakalarında taşıma tabakası olarak kullanılmakla beraber kaplama tabakası veya kaplama tabakasının bir katmanı olarak da kullanılabilir. Karayollarında, kaplama tabakası çimento betonundan yapılan rijit üstyapı, kaplama tabakası asfalt betonu olan esnek üstyapı ve bu iki yapının beraber kullanıldığı kompozit üstyapı olmak üzere değişik tipte üstyapılar bulunmaktadır. Çalışmada, ara tipler ihmal edilerek birbirinden tamamen farklı olan esnek ve rijit üstyapılar, çeşitli seçim ölçütleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Bu seçim ölçütleri temel anlamda teknik ve ekonomik ölçütler olmak üzere ayrılmış ve üstyapı tipi seçimi yapılırken bu ölçütlerle beraber ülke koşullarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışma silindirle sıkıştırılmış betonun oluşumu, tabaka inşası, mekanik özellikleri ve uygulama alanları hakkında bilgi verecektir. Ülkemizde kaçınılmaz bir gereklilik olan rijit üstyapıların gerek kaynak gerekse mühendislik (uygulama) açısından son derece avatajlı olduğu ve yeni bir rijit üstyapı tipi olan Silindir ile Sıkıştırılan Beton kaplamanın düşük hızlı ve ağır taşıt trafiğine sahip yollarda uygun bir seçim olacağı sonucuna varılmıştır.
Roller Compacted Concrete pavement, which is a new pavement tehcnology compared to conventional Rigid pavements are presented in this study. Roller concrete has been adopted from dam-building technology, where it is used as a rapidly constructed and durable solid concrete. In road construction, roller compacted concrete is predominantly used in foundations, as a supporting layer. For surfacing or as a layer of surfacing. There are different types of pavements for highways such as rigid pavements bonded by cement concrete, flexible pavements bonded by asphalt and composite pavements includes both type. Rigid pavements and flexible pavements which are completely different from each other are compared by various criterions. These criterions are divided basicly as technical and echonomical measurements and it`s emphasized to take the conditions of the country into consideration while the type of pavement is being choosen. This study will give information about the composition and the layer construction, as well as about the mechanical properties, execution and application areas. It has been observed that rigid pavements which has unavoidable necessity in our country has advantages both on material sources and on engineering applications and it has been concluded that the new rigid pavement technology Roller Compacted Concrete pavement is an adequate selection for low speed, heavy traffic applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
beton, rijit üstyapı, silindir ile sıkıştırılan beton, concrete, rigid pavements, roller compacted concrete
Alıntı