Acil Tıbbi Servis Araçları Yerleşim Algoritmaları Ve Uygulamaya Yönelik Kıyaslamaları

dc.contributor.advisor Güngör, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Yayla, İldeniz tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-09-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:17Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Acil Tıbbi Servis yerleşimi eniyilemesi için kullanılan yedek kapsama ve olasılıksal kapsama algoritmaları ele alınmıştır. Deney öncesinde belirlenen kapsama tanım değerlerinin sonuçlara etkisini incelemek ve iki modelin ele alınan bölgede oluşturduğu müdahale sürelerini kıyaslamak için bir benzetim sistemi kurgulanmış, ele alınan bölge ihtiyaçları doğrultusunda iki modelde geliştirmeler yapılmıştır. Parametrik analizlerle ve kurgulanan benzetim sistemiyle, planlayıcı tarafından belirlenen kapsama değerinin ihtiyaç duyulan acil tıbbi servis istasyon ve araç sayısını önemli düzeyde etkilediği ve ele alınan bölge için uygun kapsama sınırının literatürde kullanılan değerlerden farklı olması gerekliliği görülmüştür. Modellerde yapılan geliştirmelerde ve özellikle olasılıksal kapsama modelindeki geliştirmenin finansal açıdan daha olumlu sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Son olarak, iki model benzetim sistemine alınmış ve olasılıksal kapsama modelinin benzetim sisteminin çıktısına bağlı olarak bölge için daha olumlu müdahale süreleri ürettiği istatistiksel olarak belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, backup coverage and stochastic coverage algorithms are handled for optimization of Emergency Medical Service settlement. A simulation system has been built in order to analyze impacts of coverage definition values determined before the experiment on the results and to compare interference times of two models in the area. Both models have been improved towards the needs of the area. With parametric analysis and simulation system built, it has been observed that coverage value determined by the planner significantly affects station and vehicle number of Emergency Medical Service needed and suitable coverage limit should be different than values used in literature for the said area. Improvements in models, particularly, in stochastic coverage model have lead to positive financial results. Finally, both models have been taken to simulation system and it has been determined that stochastic coverage model provides more positive interference times depending on outputs of simulation system. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3167
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject acil tıbbi servisler tr_TR
dc.subject ambulans tr_TR
dc.subject yerleşim yeri analizi tr_TR
dc.subject kapsama modeli tr_TR
dc.subject erlang dağılımı tr_TR
dc.subject emergency medical services en_US
dc.subject ambulance en_US
dc.subject location analysis en_US
dc.subject coverage model en_US
dc.subject erlang distribution en_US
dc.title Acil Tıbbi Servis Araçları Yerleşim Algoritmaları Ve Uygulamaya Yönelik Kıyaslamaları tr_TR
dc.title.alternative Emergency Medical Service Vehicles Location Algorithyms And Application Comparisions en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7618.pdf
Boyut:
880.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama