Yapı Sistemlerinde Belirsizliklerin Aralık (Interval) Değerlerle Tanımlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Erdölen, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, mühendislik sistemlerindeki olası hatalarından ve/veya sıcaklık değişimlerinden oluşabilecek belirsizlikler üzerinde durulmuştur. Kiriş sistem durumunda, İnterval Sonlu Eleman formülasyonu lineer interval denklemlerden oluşmaktadır. Sonuçlar örnek problem de gösterilmiştir.
In this work, uncertainty due to errors and/or thermal changes in engineering systems is addressed. In the case o f elastic beam systems the İnterval Finite Element formulation leads to a linear interval system o f equations vvith interval right hand side. Results are illustrated in example problem.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı