Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Magnezyum Silikatın Yüzey Alanını Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Bilgin, Nursen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, pirinç kabuğu külünden üretilen magnezyum silikatın yüzey alanına etki eden parametreler incelenmiştir. Bu parametreler, karıştırma hızı, karıştırma süresi, reaktan konsantrasyonu ve reaksiyon ortamına yüzey aktif madde ilavesidir. Yapılan deneyler sonunda, reaksiyon sırasındaki karıştırma hızının artması ile tane boyutunun azaldığı, karıştırma süresinin ise tane boyutunu etkilemediği bulunmuştur. Stokiyometrik oranlardan farklı miktarda kullanılan magnezyum sülfatın da üretilen magnezyum silikatın yüzey alanını etkilediği bulunmuştur. Deneyler sonucunda reaksiyon ortamında yüzey aktif maddenin bulunmasının, üretilen magnezyum silikatın yüzey alanını artırdığı saptanmıştır. En büyük yüzey alanı artışı non-iyonik yüzey aktif madde kullanılarak çöktürülen magnezyum silikatta gözlenmiştir. Yapılan FTIR incelemeleri sonunda yüzey aktif madde kullanılmadan üretilen magnezyum silikata hem oleik asit hem de kullanılmış ve kullanılmamış ayçiçek yağı sadece fiziksel olarak adsorplandığı belirlenmiştir. Yüzey aktif maddelerin varlığında üretilen magnezyum silikat yüzeyinde ise, fiziksel adsorpsiyona ek olarak kimyasal adsorpsiyonun da gerçekleştiği saptanmıştır.
In this study, magnesium silicate was produced from rise hull ash and parameters that affect the surface area were determined. These parameters are; agitation rate, agitation time, reactant quantity of magnesium sulfate and the addition of the surfactants to the media. After the experiments were performed, it was established that the increase of agitation rate decreases the particle size, the mixing duration had no effect on particle size. It was observed that magnesium sulfate quantities used in non-stoichiometric ratios affected the surface area of the magnesium silicate produced. According to experiment results, it was found that presence of surface active agent in the reaction media increases the surface area of magnesium silicate. The highest surface area increase was observed in the magnesium silicate participated by use of non-ionic surface active agent. FTIR studies showed that, magnesium silicate produced without surfactants only physically adsorbed the oleic acid, used and un-used frying oils. Besides physical adsorption, oleic acid and un-used frying oil are also chemically adsorbed on the magnesium silicate surface, which was produced in the presence of surfactants.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Pirinç Kabuğu Külü, Silikat, Yüzey Aktif Madde, Adsorpsiyon, Rice Hull Ash, Silicate, Surface Active Agent, Adsorption
Alıntı