Çorap İmalatında Paralel Makine Çizelgeleme Metodu Ve İş Akışında Darboğaz Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Altıparmak, Erdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İşletmeler için pazardaki mücadele koşulları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. İşletmeler rekabet edebilmek ve pazar paylarını koruyabilmek için doğru yöneltilmek zorundadırlar. Doğru yöneltilmek demek işletmelerin rakiplerinden daha üstün olmaları demektir. Üstün olmaları gereken özellikler; kalite, servis, maliyet, zamanında ve doğru bilgi sunma gibi temel özelliklerdir. Bu nedenle; işletmelerin planlama bölümlerinin esnek, etkin ve hızlı bir yapıya sahip olmaları gerekir. Sonuç olarak üretim planlama en önemli rolü üstlenmektedir. İşletmeler mutlaka hızlı karar verebilmeli, bilgiye hızlı ulaşabilmeli, işletmenin hedeflerine uygun en doğru işlem metodunu seçmelidir. Bunları yapabilmek için eğitimli personele ve kurumsal kaynak planlama yazılımına ihtiyacı vardır. Kurumsal kaynak planlama yazılımların sağladığı bir çok avantajlar olacaktır. Bu yazılımlardaki en önemli bölümlerden biri üretim planlamadır. Üretim planlamada kapasite planlaması yaparken genellikle sonlu kapasite planlaması yapılır. Sonlu kapasite planlamasına dayanarak elde edilen çizelgeler işletmede direkt kullanılır. İşletmelerde kapasite planlamalarının doğru yapılabilmesi için bölümler arasında kapasite dengeleri uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde; bazı bölümlerde stoklar oluşacak tır. Çorap işletmelerinde dikkat edilecek en önemli bölüm yıkama bölümüdür. Çünkü bu bölümün kapasitesi üretilecek ürünün günlük toplam ağırlığı ile alakalıdır. Bu nedenle örgü bölümünde günlük üretilecek miktar doğru belirlenmelidir. Bu çalışmamda bu problemin çözümü için nasıl bir planlama yapılması gerektiği çözüm olarak anlatılmıştır.
Market conditions for businesses are becoming more difficult with each passing day. Businesses have to be administered correctly to be able to compete and maintain market share. It means that businesses have to be superior to its competitors. Quality, service, cost, providing timely and accurate information are the basic superior features of businesses. Therefore, the structure of planning departments of enterprises must be flexible, efficient and quick. As a result of this; production planning is the most important role. Businesses must be able to give quick decisions, to access information quickly, to choose the most accurate method of operation according to the objective of business. To achieve all this, they need trained personnel and resource planning capabilities. Enterprise resource planning provides many benefits. The most important part of it is the production planning. Capacity of production planning is done generally as finite capacity planning. Charts which have been obtained from finite capacity planning are used directly in the businesses. In order to make capacity planning correctly, there must be balance between capacity of business sections. Otherwise, some departments will accumulate stocks. The washing department is the most important section of sock production to be careful about stock accumulation, as the capacity of this section is relevant to the total weight of daily production. Therefore, daily production quantity of knitting section must be determined correctly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çorap, Kurumsal kaynak planlama, Paralel makine çizelgeleme, Socks, Enterprise resource planning, Parallel machine scheduling
Alıntı