Düşük Maliyetli Fotogrametrik Sistemlerin Küçük Objelerin 3 Boyutlu Modellenmesi Çalışmalarında Kullanım Olanakları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Arpacı, Kemal Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, düşük maliyetli bu yazılımlar ve amatör RÇM’ler kullanılarak küçük boyutlu objelerin 3 boyutlu olarak modellenmesi ve kullanım olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Total station, lazer tarayıcı ve iç matematiği bilinen fotogrametrik yazılımlar gibi profesyonel yöntemlerinde kontrol ve karşılaştırma amaçlı olarak kullanılmışlardır. Çalışmada kullanılan bu donanım ve yazılımlar, belirtilen şartlar sağlandığında, sanal müzeler için küçük boyutlu gerek tarihi eser gerekse sanat eserlerinin yeterli doğrulukta sanal ortama aktarılmasında, gayrimenkul alanında iç mekânların modellenmesi ve sanal ortamda müşteriye sunulması gibi birçok alanda, 3 boyutlu oyunlar veya simülasyonlarda kullanılacak objelerin modellenmesinde, kaza ve suç mahallinde hızlı bir şekilde ölçmeler için gerekli olan verinin sahadan toplanması çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this paper the usage possibilities of low cost photogrammetric software applications and a digital amateur camera for 3 dimensional modeling of small objects is studied. The geodetic methods using total station and terrestrial laser scanner and a photogrammetric software application of known algorithms are used for control purposes. According to the results of this study, it was decided that low cost amateur photogrammetric systems could be used for modeling small objects like historical artifacts or art pieces for virtual museums or modeling inner spaces for real-estate buyers. These methods can be very useful in situations needing fast data gathering situations like crime scenes or traffic accident scenes that does not need high accuracy. Many other objects can be modeled to be used in 3 dimensional games or video editing projects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Yersel Fotogrametri, Düşük Maliyet, Küçük Obje, Terrestrial Photogrammetry, Low Cost, Small Objects
Alıntı