Tek Pistonlu Bir Kompresörün Bilgisayar Yardımıyla Statik Ve Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kalkan, Akgün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Soğutucu cihazlarda kullanılan kompresörler, titreşim ve gürültünün en önemli kaynaklarından birisidir. Bu bakımdan, daha sessiz cihazların geliştirilebilmesi için kompresörlerin titreşim ve gürültü özelliklerinin iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Soğutucularda kullanılan kompresörlerin çevreye yaydıkları gürültünün azaltılabilmesi için en önemli tasarım parametresi, kompresörden muhafazaya iletilen dinamik kuvvetlerin azaltılmasıdır. Bu amaçla hazırlanan kompresör sisteminin nümerik modeli ve simülasyonu sistemin dinamik özelliklerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi yönünde tasarım ve geliştirme aşamalarında kullanılabilecek etkin bir araçtır. Çalışma sonucunda oluşturulan model ölçümlerle doğrulanmaya çalışılmış, bazı noktalarda iyi bir uyum sağlanmıştır. Gerçekleştirilen nümerik model mevcut kompresörlerin dinamik davranışları hakkında geniş bilgi edinilmesini sağlayıp, kompresörlerin optimizasyonu için gerekli ortam ve parametreleri sağlayacaktır. Yeni kompresörlerin tasarım aşamasında ise kompresörü oluşturan parçaların fiziksel özelliklerinin bulunması, kompresördeki dinamik yüklerin hesaplanması, kalkış, rejim süreci ve duruş sırasında titreşimlerin en aza indirilmesi gibi çalışmalara da ışık tutacaktır.
Compressors used for refrigeration purposes are the main source of vibration and noise in cooling structures. Thus; to reduce the noise level, vibration and sound characteristics of compressors should be understood in detail. The most important parameter to reduce the noise level of compressors is reducing the dynamic forces transmitted from the compressor body to the compressor casing. Numeric model of the compressor system prepared for this purpose would be an effective tool to investigate and improve the dynamic properties of the system during design and development stages. At the end of the study numeric model was compared with tests and good approximation was seen in some points. Model has capabilities to feed us with a broad range of dynamic properties of the current system, it also provides a convenient platform and parameters for optimization studies. In case of a new design, numeric model can be used to study the physical properties of the parts of the system, dynamic loads and to minimize the vibrations during start up, steady state and shut down stages.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kompresör, Dinamik Simülasyon, Sonlu Elemanlar, Compressor, Dynamic Simulation, Finite Elements
Alıntı