Örgütler İçin Esneklik Performans Modeli Oluşturulması Ve Örgütlerin Esneklik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ceylan, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Örgütlerin çevredeki değişimlere uygun zamanda doğru cevapları verebilmesi için önerilen yöntemlerden olan Örgüt Esnekliği ile Örgüt Performansı, Örgüt Özellikleri ve Örgüt Yönetsel Tasarım Parametreleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örgüt Esnekliği ile ilgili literatür araştırması yapılmış ve Örgüt Esnekliğini ölçümlemek için bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modeldeki kavramlar anket tekniği kullanılarak sayısal hale dönüştürülmüş ve Örgüt Esnekliğinin, örgütün hangi özelliklerinden etkilendiği belirlenmiştir. Örgüt Esnekliğini belirleyen faktörler tanımlanmış ve Örgüt Performansı üzerindeki etkileri saptanmıştır. Çalışmanın uygulaması, Metal Sanayii’ nde faaliyet gösteren firmalarda yapılmış ve elde edilen bilgiler Çoklu İstatistiksel Yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla uluslararası literatürde yer alan sonuçlar karşılaştırılmış ve genelde benzer sonuçlar bulunmuştur.
Organizational Flexibility as a concept proposed to adapt environmental change to be a successful organization and quantitative evaluation of organizations are two basic concepts of this study. In addition, institutional characteristics and organizational management design parameters are included in the context. The basic problematic searched throughout the study is “ in what way management characteristics of organization affects performance of the firm and organizational flexibility?”. In the study, the definitions of organizational flexibility, firm performance, institutional characteristics and management design parameters are included as a result of literature survey. Relying on these explanations on organizational flexibility performance model is formed and in this context, statistical evaluations are made by using multivariate statistical analysis approach. Strategies and proposals are developed by using findings of statistically evaluated data. Data were collected through the interviews with managers in human resource or related departments and section managers at the metal industry. The results are compared with other study. The study results in line with previous findings.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Organizasyon, Esneklik, Çevresel Değişim, Organizasyonel Esneklik., Organization, Flexibility, Organizational Flexibility, and Hypercompetitive Environments
Alıntı