Döşeme Düzensizliklerinin Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Başarı, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıyıcı sistemi kolon, perde ve kirişli plak döşemelerden oluşan betonarme sistemlerde değişik boyut ve yerlerde oluşturulan döşeme düzensizliklerinin taşıyıcı sistem davranışına nasıl etki ettiğini görebilmek amaçlanmıştır. Bunun için mevcut bir mimariden yararlanarak tipik bir kalıp planı oluşturulmuş; bu kalıp planında farklı boyut ve yerlerde döşeme düzensizlikleri yaratılarak birbirinden farklı 6 bina ETABS programında modellenmiştir. Yapılan hesaplarda herhangi bir model için rijit diyafram ya da dışarıdan kütle tanımı yapılmamış, tüm kütleler birbirinden bağımsız olarak programca hesap edilmiştir. Hesap yapılırken seçilen yöntem ise eşdeğer deprem yükü yöntemi olmuştur.
In this study the main aim is to determine the effects of different types of floor irregularities on joisted plate reinforced concrete systems. In this case, with the usage of a architectural plan, typical application plan was formed and six buildings; which has different types of floor irregularities , are formed with ETABS program. There is no rigid diaphragm acceptance or mass assignment in these calculations, on the contrary all mass calculations was made by the program. The equivalent earthquake method was used in this calculations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Döşeme Süreksizlikleri, Rijit Diyafram, Floor Irregularities, Rigid Diaphragm
Alıntı