Pirina Atığı Katkılı Termoplastik Kompozitlerin Gelimat Mikser İle Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Öztürk, Nilay Küçükdoğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Yapılan çalışmada, pirina katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozit malzemeler üretilmiş ve incelenmiştir. Pirina, bıçaklı öğütücü ve halkalı değirmen kullanılarak öğütülmüş ve toz formuna (50 mikronaltı-taneli) getirilmiştir. Kompozitler, YYPE içerisine farklı miktarlarda pirina (ağırlıkça %10, 20, 30, 40 ve 50) ilave edilerek termo-kinetik (Gelimat) mikser ile hazırlanmıştır. Pirina atığı katkılı YYPE kompozitlerin eğilme, çekme, kristalografik ve termal özellikleri incelenmiştir. Pirina YYPE içerisine katıldıktan sonra YYPE’nin elastik modül değerlerinde artış tespit edilmiştir. YYPE matrise oranla %10 oranında pirina içeren kompozit, eğme dayanımında %20’lik artış sergilemektedir. Ayrıca, YYPE malzemeye pirina katkısının yapılması termal bozunma sıcaklığını ötelediği TGA sonuçlarında görülmektedir. Anahtar kelimeler: pirina atığı, YYPE, mekanik özellikler, termo-kinetik mikser
In the present study, olive mill pomace filled high density polyethylene (HDPE) composite materials were produced and investigated. Olive mill pomace was grinded and turned into the powder form (50µm submicron-grained) by using a blade grinder and a ring mills. Composites, which were obtained by adding different amounts of olive mill pomace (10, 20, 30, 40 and 50% wt.) powder into HDPE, were prepared by using Thermo-kinetic mixer (Gelimat). The flexural, tensile, crystallographic and thermal properties of waste olive mill pomace filled HDPE composites were investigated. The bending strength of the olive mill pomace 10%/HDPE composite exhibits an increase of 20% due to HDPE matrix. Furthermore, it has been found that thermal decomposition of HDPE was delayed with increasing additive value of olive mill pomace. Keywords: olive mill pomace, HDPE, mechanical properties, thermo-kinetic mixer
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı