Perdeli Çerçeve Taşıyıcı Sisteme Sahip Bir Betonarme Yapıda Farklı Döşeme Türlerinin Davranışa Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Demirok, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çok katlı binalarda döşeme türlerinin taşıyıcı sisteme olan etkileri incelenmiştir. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe (DBYBHY) uygun olarak tasarlanan aynı mimari özelliklere sahip binalar farklı döşeme sistemleri için çözümlenmiştir. Bu çalışma 6 bölüm halinde hazırlanmış olup amacı ve kapsamı birinci bölümde anlatılmıştır. İkinci bölümde döşeme türleri anlatılıp bunların taşıyıcı sistem içinde olan katkıları incelenmiştir. Üçüncü bölümde yapı taşıyıcı sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve süneklik düzeyleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde planda düzensizliği bulunan yapılar anlatılmış ve DBYBHY’de bu tür yapıların inşası konusundaki hususlar incelenmiştir. Beşinci bölümde seçilmiş olan 10 katlı binada üç değişik döşeme türü ile taşıyıcı elemanların boyutlandırılması yapılmış, modal analiz sonuçları incelenmiş, yapısal düzensizlik kontrolleri yapılmış, ayrıca üç bina için elde edilen sonuçların birbiriyle olan karşılaştırmalarına da yer verilmiştir. Son bölümde ise yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlar ve yorumlar verilmiştir.
In this thesis, the effects of load carrying system to the multi-storey buildings under the earthquake effects are investigated. The buildings are constructed according to the Turkish Earthquake Code namely, Specification for Structures to be Build in Earthquake Area in this work and they also have the same architectural properties, the slab types are chosen different. This work consists of 6 parts and the aim of this work is explained in the first part. In the second part, slab types and the additions of these to the load carrying systems are explained. The third part explains the construction of structural system and ductility. In the fourth part, the structures with irregularities are explained and the rules of the construction design for these structures that is given in Specification for Structures to be Build in Earthquake are analyzed. In the fifth part, a structure that is consisting of 10 floors with 3 different slab types is modeled, its carrying system designed, the results of modal analysis are investigated and the irregularity controls are made, and the buildings are compared. In the sixth part, the results obtained from this work and comments are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Betonarme, Perdeli Çerçeve Taşıyıcı Sistem, Döşeme, Reinforced Concrete, Rigid Frames and Shear Walls, Slab
Alıntı