İnşaat Projelerinin Bütçe Ve Zaman Performanslarına Müşteri-tedarikçi İlişkileri Ve Proje Yöneticilerinin Problem Çözümünde Uyguladıkları Yönetim Şekillerinin Etkileri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Yalçınkaya, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı müşteri-tedarikçi ilşkilerinin ve proje yöneticisinin çatışma yönetim tarzının inşaat projelerinin performansına etkilerini incelemektir. Çalışma bu açıdan bakıldığında zaman ve bütçe aşımlarının nedenlerini ortaya çıkarmaya yönelik ilk girişimdir. En çok kullanılan çatışma yönetim stili ve müşteri-tedarikçi ilişkisi tipi, ve ayrıca proje yöneticilerin tedarikçilerini değerlendiriken en çok önem verdikleri nokta da bu çalışma kapsamında belirlenmiştir. Sonuçlar proje yöneticilerince en çok kullanılan çatışma yönetim tarzının işbirlikçi tarzda ve müşteri-tedarikçi ilişkisi formunun da rekabetçi formda olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca yöneticiler tedarikçilerinde en fazla teslim sözlerini tutma becerilerine önem vermektedir. Zaman aşımı bütçe aşımının en büyük nedeni olarak saptanmıştır. Bunun yanında, bir çatışma yönetimi tarzı olarak görmezden gelme bütçe performansını olumlu yönde etkilemektedir. Diğer taraftan proje yöneticisinin mevcut pozisyonda çalışma süresi bütçe performansını negatif yönde etkilemektedir. Süre arttıkça bütçe aşımı oranı da artmaktadır. Zaman aşımını etkileyen tek faktör ise bütçedeki aşım oranı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütçe aşım oranı arttıkça zaman aşım oranı da artacatır.
The purpose of this study is to examine the effects of buyer-supplier relationships and managers’ conflict management styles on the performances of construction projects. This is the first study conducted to find out the causes of delays and cost overruns from this standpoint. The most frequently used conflict management style and buyer-supplier relationship, and the criterion that managers gave the most emphasis while evaluating their suppliers were also determined in this study. Results indicate that collaboration as a conflict management style and adversarial type of buyer-supplier relationship were mostly prefered by the project managers. The project managers also gave the most emphasis to their suppliers’ ability to keep delivery promises while selecting them. It was shown that as the time slippage increases, budget overrun will also increase. Besides, cost overrun will decrease with increasing avoidance as a conflict management style. Project manager’s working duration at current position, on the other hand, has a negative impact on budget performance. The only predictor of time performance is budget overrun. Time slippage will increase with increasing cost overrun.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Bütçe Aşımı, Zaman Aşımı, İnşaat Projeleri, Müşteri-Tedarikçi İlişkileri, Çatışma Yönetimi Teknikleri., Budget Overrun, Time Slippage, Construction Projects, Buyer-Supplier Relationships, Conflict Management Styles.
Alıntı