Yüksek İrtifa Roket Testleri İçin Gaz Ejektör Tasarımı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-10-26
Yazarlar
Erkan, Berkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Ejektörler,  vakum oluşturmaya yarayan sistemler olarak 20'nci yüzyıl başlarında mühendislik tasarım parametreleri ortaya konularak tasarlanmaya başlanmıştır.   Ejektörler, içerisine gönderilen hava veya sıvının hızını arttırarak basıncını azaltır ve çevrelerindeki havaya veya sıvıya vakum etkisi oluşturarak çalışırlar. Literatürde farklı şekillerde ve faklı kullanımlar için çeşitli ejektörlerin mevcut olduğunu görmek mümkündür. Genel olarak ejektörler, buharlı jet soğutma sistemleri, kimyasallar küçük kazanlara enjekte etmek, tohumların işlenmesi, termik santrallerde külün uzaklaştırılması, inşaat endüstrisinde de su ve beton karışımının pompalanması gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bugüne kadar ejektölerin kullanıldığı farklı alanlar ve ses üstü akışlar için kullanılabilecek ejektörler incelenmiş, tasarım parametleri ortaya konularak yüksek irtifalı roket testlerinde kullanılabilecek bir ejektör tasarlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, tasarım parametlerinin ortaya konularak yüksek irtifalı roket testlerinde kullanılabilecek bir ejektör tasarlanmasıdır. Bu bağlamda, bugüne kadar ejektörlerin kullanıldığı farklı alanlar ve ses üstü akışlar için kullanılabilecek ejektörler çalışmaya yön verebilmek için incelenmiştir.  Yapılan tasarım, son aşamada, akış analizine tabi tutulmuş ve sonuçları ortaya çıkartılmıştır.
Steam ejectors are mostly used in variable applications such as propulsion, refrigeration, evacuation and aerospace. Ejectors are systems which are using to create vacuum. At the beginning of 20 th centuries, these systems are started to using by formulation of engineering design parameters. Steam ejectors are widely used in industrial and commercial applications.  All in all, in this study, an ejector design is realized and this design evaluated in terms of aerodynamic properties. Any resistance analysis has not been carried in this design. During the designing of the ejector for high altitude rocket tests, some design models and parameters from technical litterateurs are considered. As a result, the main aim of this research is to design an ejector for high altitude rocket tests by determining the design parameters. Consequently, different usage areas of ejectors and ejectors for supersonic speed flows are investigated and reviewed to lead the project. After the completeness of design, flow analysis are carried on and results are evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Ejektör, CFD, Yüksek İrtifa roket test sistemleri, Ejector, CFD,  HIGH ALTITUDE TEST  FACILITY
Alıntı