Geometry of Weyl spaces with a special connection

dc.contributor.advisor Özdemir, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Türkoğlu, Mustafa Deniz tr_TR
dc.contributor.authorID 10259814 tr_TR
dc.contributor.department Matematik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mathematics Engineering en_US
dc.date 2019 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-09-21T12:53:01Z
dc.date.available 2020-09-21T12:53:01Z
dc.date.issued 2019 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2019 en_US
dc.description.abstract Bu tezde, özel koneksiyona sahip Weyl manifoldu üzerinde bazı belirgin geometrik yapıları ve büyüklükleri inceledik. Özel olarak, yarı-simetrik rekürant metrik koneksiyona sahip uzay tanımlanarak, geometrik yapısı üzerinde duruldu ve Riemann uzayı ile bu yeni yapıya sahip Weyl uzayı arasındaki farklılıklara ve benzerliklere değinildi. Genel bir çerçeve verilecek olursa; Weyl manifoldu üzerinde yarı-simetrik rekürant metrik koneksiyon tanımlanarak, bu manifold üzerinde eğriler, eğrilere bağlı özellikler ve büyüklükler incelendi; yarı-simetrik rekürant metrik koneksiyona sahip Einstein Weyl manifoldunun, Einstein Weyl manifoldu olması için gerek ve yeter koşul ispatlandı, kesitsel eğriliği incelendi; bu yapıya sahip Weyl manifoldu üzerindeki geometrik yapıların dönüşümlerini saptamak adına konformal ve projektif dönüşümler altındaki eğrilikleri hesaplandı; sabit ve sıfır skaler eğriliklere sahip Weyl manifoldu inşa edilerek, ilgili eğrisel hesaplamalar üzerinde çalışıldı. Tüm bunlara ek olarak, Riemann, Weyl ve yarı-simetrik rekürant metrik koneksiyona sahip Weyl uzayları arasında, ilgili jeodezik denklemlerin değişimlerini karşılaştırmak için, koşulları özel olarak seçilen bir örnek kurularak, çözümü yapıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, we examine certain geometrical structures on Weyl manifolds having some special connections. Especially, by considering spaces with semi-symmetric metric connection the geometrical structures of the spaces are studied, the differences and similarities between Riemannian and Weyl spaces would be presented. In this thesis, we investigate the semi-symmetric recurrent metric connection on Weyl manifolds and obtain some properties of curvatures, and curvature related quantities; give a necessary and sufficient condition for an Einstein Weyl manifold to be an Einstein Weyl manifold with semi symmetric recurrent metric connection; obtain geometric structures of semi-symmetric recurrent metric connection on Weyl manifolds under conformal, and projective transformations and construct some examples on this manifold having zero and constant scalar curvatures. In addition to all of above, comparing changes of geodesic equations with Riemannian, Weyl, and Weyl space with semi-symmetric recurrent metric, and to solve these equations for the specific example is given. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18574
dc.language eng tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Reimannian manifoldlar tr_TR
dc.subject Genelleştirilmiş uzaylar tr_TR
dc.subject Jeodezi (Matematik ) tr_TR
dc.subject Diferansiyel Geometri tr_TR
dc.subject Reimannian manifolds en_US
dc.subject Generalized spaces en_US
dc.subject Geodesics (Mathematics) en_US
dc.subject Differential Geometry en_US
dc.title Geometry of Weyl spaces with a special connection en_US
dc.title.alternative Özel koneksiyona sahip Weyl uzaylarının geometrisi tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
558126.pdf
Boyut:
766.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama