Güneşin Altında Değişenler: Yerleşiklikten Göçerliğe, Mevsimlikten Sürekliliğe Gezici Tarım İşçileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Erenler, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türkiye'de tarımsal istihdamdaki düşme eğilimi, 2000 senesi sonrası değişen tarımsal politikalar ile beraber ivme kazanmıştır. Bu ivme, 2008 istihdam krizi ile beraber tersi bir eğilim göstermiş ve tarımsal istihdam 2008 sonrası artma eğilimine girmiştir. Bu tez bu çerçeve içerisinde 2000 senesi tarım politikalarındaki değişimlerin ve 2008 yılı sonrası emek piyasasındaki değişimlerin, mevsimlik tarım emeğini nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda geçmişteki tanımlarından farklı olarak artık belirli bir dönemde çalışıp memleketine geri dönmenin mümkün olmadığı koşullarda, mevsimlik tarım işçiliğinin yeniden tanımlanması ve bu koşullarda yaşama uğraşının analizi önem kazanıyor. Bunun yanında bu tezde tarımda önemli bir emek olan kadın emeğinin, tarımdaki rolünün bu değişimlerle nasıl bir hal aldığı da inceleme konusudur. Bu bağlamda mevsimlik tarım emeğini daha iyi incelemek için Düzce?de saha araştırması yapılmıştır
The downward trend in agricultural employment in Turkey, has gained momentum after 2000 with the changing agricultural policies. This momentum showed an opposite trend in 2008 with the employment crisis and after 2008, it tended to increase. In this frame, this thesis aims to examine how changes in agricultural policies in 2000 and in labor market after 2008, affected the seasonal agricultural labor. In this context, different from the previous definitions, under the circumstances when it is not possible to go back to where they emigrated from, the re-definiton of the identity of seasonal agricultural labor and the analysis of the pursuit of life under these circumstances become important. In addition, the changing role of female labor in agriculture is a subject of research. In this context, to better examine the seasonal agricultural labor, the field research was conducted in Düzce.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
Sosyoloji, Sociology
Alıntı