Manyetıc nano partiküllerın contrast agent olarak MR ve CT de görüntüleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-08-16
Yazarlar
Gheshlaghı, Negar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Manyetik nano partiküller doğrudan enjeksiyonu takiben tümörlerin interstisyel bir ısıtma yeni bir yöntem son klinik çalışmalarda insanlarda değerlendirilmiştir. Manyetik nano partiküller kullanılarak, termoterapi demir oksit nano-tanecikleri, bir doğrudan tümör içine enjekte edilir ve daha sonra, bir alternatif manyetik field.In Bu çalışmada ısıtıldı edildiği yeni bir kanser tedavisi, olduğu için, presipitation yöntemi ile BaFe12O19, Y3Fe5O12 ve demir oksit sentisized ve manyetik göre onlar çeşitli deneylerde exibit bu özellik kanser tespit ve tedavisinde kontrast madde olarak kullanmak gerekiyor. Kan aşamasına çok yakın bir aşamasında bu etkisini incelemek için, parçacıklar agar jel karışık ve doku karşılamak bizim parçacıklar enjekte bu mixtures.we tarafından tümör hücresi distruction için gerekli olan normal insan vücut ısısı üzerinde ulaştı manyetik field.We karşılaşılan ve kontrast miktarı ve sonuçları daha güçlü kontrast agents.Our parçacıkların boyutu üretilen olarak parçacıkların rol almak teyit MR ve BT cihazları sıradan kontrast madde miktarı değerlendirmek olan elektron mikroskobu (SEM) saçılma tarafından onaylandıktan 30 ile 50 nanometre arasında.
A novel method of interstitial heating of tumours following direct injection of magnetic nanoparticles has been evaluated in humans in recent clinical trials. Thermotherapy using magnetic nanoparticles is a new cancer therapy, in which iron oxide nanoparticles are directly injected into a tumor and subsequently heated in an alternating magnetic field.In this study,we sentisized BaFe12O19 , Y3Fe5O12 and iron oxide via presipitation method and according to their magnetical property that they exibit in several experiments are supposed to use as contrast agent in cancer detecting and treating. For examine this effect in a phase so close to blood phase, particles are mixed in agar gel and faced in magnetic field.We reached above normal human body temperature which is needed for tumor cell distruction by these mixtures.we inject our particles in meet tissue and evaluate their contrast quantity and the ordinary contrast agents quantity in MRI and CT instruments which the results confirmed our particles take role as more powerful contrast agents.Our produced particles size is between 30 to 50 nanometers that confirmed by scattering electron microscopy (SEM) .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Manyetik Nano Parçacıklar, Kanser, MRI, Magnetic Nano Particles, Cancer, MRI
Alıntı