Sonlu Elemanlarla İkinci Mertebe Teorisine Göre Hesap

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Haşim, Kazım Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, daha önceden geliştirilmiş olan perde ve çubuk sonlu elemanlardan oluşan sistemlerde ikinci mertebe etkiler göz önüne alınmış ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan teorinin esasları açıklanmıştır.
In this study; theory of the geometric nonlinearity is explained and dealed with the shear walled and framed structures using the finite element model by considering the second order effects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Perde ve Çubuk Sonlu Elemanlar, İkinci Mertebe Teorisi, Finite Elements, Second Order Theory
Alıntı