Kentsel Dış Mekanların Aydınlatılması Kapsamında Işık Kirliliğinin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Onuk, Nazife Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 1940’lardan sonra gelişme göstermiş olan kent aydınlatması ve bu gelişme sürecinde baş gösteren ışık kirliliği sorunu ele alınmıştır. Işık kirliği kamaşma, gökyüzüne kaçan ışık, aşırı aydınlatma gibi sebepler ile meydana gelmektedir. Astronomik gözlemlerin engellenmesi, doğal yaşama zarar verilmesi, gereksiz enerji kaybı vasıtası ile hem doğal kaynaklara hem de ekonomiye zarar verilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yanlış lamba ve armatür kullanımı ışık kirliliğinin öncelikli sebebini oluşturmaktadır. Ancak doğru dış aydınlatma ile bu sorun tamamen ortadan kaldırılamasa da, zararları minimuma indirilebilmektedir. Bu amaçla çoğu ülkede yasal düzenlemeler yapılmakta, konferanslar düzenlenmekte ve konu ile ilgili yeni aydınlatma konseptleri oluşturulmaktadır. Bu tezde kentsel dış mekânlar için aydınlatma kriterleri, ışık kirliliğinin sebep ve sonuçları derinlemesine incelenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’da Taksim bölgesi ile Ulus Parkı’nda bulunan görsel kaynaklar ışık kirliliği yönünden incelenmiş ve durumun iyileştirilmesi amaçlı önerilerde bulunulmuştur.
In this case; urban lighting, which developed after 1940’s and the problem of light pollution that arised during this period has been discussed. Light pollution is occuring because of wrong directing of the light, excessive lighting, and aimless lighting and these problems are led to the degredation of natural life system, negative effects on the astronomical researches, waste of energy sources and a big burden to the national economy. The major cause of the light pollution is the usage of wrong lamp and armature. However the problem can not be vanished the effects could be minimized by the correct urban lighting. With this aim; in most countries local arrangemets are being held, conferences are being arranged, and new lighting concepts are being argued. In this research; urban lighting principles, the causes and effects of light pollution are deeply analized. In the light of these informations the visual sources in Taksim region and Ulus Park has been studied in terms of light pollution and suggestions are made for the betterment of the results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
ışık kirliliği, kent aydınlatması, Ulus Parkı, Taksim, light pollution, urban lighting, Ulus Park, Taksim
Alıntı