Zeytin Yapraklarından Antioksidan Eldesinde, Etüv Ve Mikrodalga İle Kurutmanın, Çözücü, Sıcaklık Ve Zaman Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor İpekoğlu, A. Nursen tr_TR
dc.contributor.author Karakulak, Şafak tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:22Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:22Z
dc.date.issued 2009-06-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Tarih boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan, günümüzde tıp, gıda ve kozmetik sanayilerinde kullanım alanı bulan zeytin yapraklarına olan ilgi yüksek fenolik madde içerekleri dolayısıyla giderek artmaktadır. Kurutma işlemi zeytin yapraklarının hasattan sonra bozunmadan depolanması ve yıl içinde istenildiği zaman kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada Dikili (İzmir, Türkiye) yöresinden toplanan, mikrodalga ve etüvde kurutulan zeytin yapraklarına; 19 farklı çözücü(saf aseton, saf etanol, saf metanol ve bu çözücülerin farklı oranlarındaki sulu çözeltileri ve sadece saf su) ile, 3 farklı katı (kuru) yaprak/çözücü oranında (1:10, 1:25, 1:50, ag./ag.), 3 farklı sıcaklıkta (25˚C, 40˚C, 70˚C) katı-sıvı ekstraksiyon işlemleri uygulanarak fenolik madde içerikli ekstraktlar elde edilmiş ve bu ekstraktların Folin-Ciocalteau yöntemi ile toplam fenolik madde miktarı; % 2,2-difenil-1-pikril hidrazil (DPPH) radikali yakalama aktivitesi yöntemi ile de antioksidan aktiviteleri tayin edilmiştir. Çalışılan deney şartlarında en iyi sonuç; mikrodalgada kurutulan zeytin yaprakları %60’lık etanol-su çözeltisi ile 1:10 katı/sıvı oranında 40ºC ekstrakte edilerek 89,95 ±1,74 mg GAE/g-ky fenolik içeriğinin elde edildiği deneydir. Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç; mikrodalga ile kurutmanın, ekstrakların fenolik madde içeriklerini ve antioksidan aktivitelerini pozitif yönde etkilediğinin gözlenmesidir. Bu sonuç ışığında, tıp, gıda ve kozmetik sanayilerinde kullanılan zeytin yapraklarının hasattan sonra kullanılıncaya kadarki süreçte mikrodalga ile kurutulurak saklanabileceğinin uygun olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The interest in leaves of Olea europaea l., which were used as a medicine through the history and which are used in medicine, food and cosmetic industries today, has been increased due to their high phenolic content. Drying is a very important step for olive leaves to improve their shelf life in the storage step preceding their processing. Olive leaves, which were harvested from Dikili (Izmir, Turkey), have dried with microwave and oven and submitted to solid-phase extraction with 19 different solvents (pure aceton, pure ethanol, pure methanol and aqueous solutions of these solvents and only destilled water), with 3 different solid (dry) leaf/solid solvent ratios (1:10, 1:25, 1:50, w/w) and on 3 different temperatures (25˚C, 40˚C, 70˚C) in order to get phenolic extracts. Total phenolic content of the extracts were determined with Folin-Ciacalteu method and antioxidant activity of the extracts were determined with %2,2-difenil-1-pikril hidrazil(DPPH) radical scavenging activity method. The best phenolic content in experimental conditions obtained from microwave dried olive leaves which were extracted with %60 ethanol-water with solid/liquid ratio of 1:10 at 40ºC, as 89,95 ±1,74 mg GAE/g-db. The most important conclusion of this study was drying with microwave had a positive effect on phenolic content and antioxidant activity of the extracts. By the help of this conclusion we can say that microwave drying can be suggested for drying process of the olive leaves for preservation of their quality before preceding their further processing. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2708
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zeytin yaprakları tr_TR
dc.subject mikrodalga tr_TR
dc.subject fenolikler tr_TR
dc.subject antioksidanlar tr_TR
dc.subject Kurutma tr_TR
dc.subject Olive leaves en_US
dc.subject microwave en_US
dc.subject drying en_US
dc.subject phenolics en_US
dc.subject antioxidants en_US
dc.title Zeytin Yapraklarından Antioksidan Eldesinde, Etüv Ve Mikrodalga İle Kurutmanın, Çözücü, Sıcaklık Ve Zaman Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Oven And Microwave Drying On Solvent, Temperature And Extraction Time In The Extraction Of Antioxidants From Olea Europaea L. Leaves en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9380.pdf
Boyut:
21.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama