Sabit Bey (muradiye) Hanı'nın Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karahan, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sabit Bey (Muradiye) Hanı, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Galata Şarap İskelesi Sokak’tadır. Sabit Bey (Muradiye) Hanı şahıs mülkiyetinde olup, 20.11.1991 gün ve 3196 sayılı kararla tescillenerek, koruma grubu II olarak belirlenmiştir; İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 7.7.1993 gün ve 4270 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde yer alır. Vedat Tek’in tasarladığı Sabit Bey (Muradiye) Hanı 1914 yılında inşa edilmiştir, yer aldığı çevre itibariyle, plan ve cephe özellikleri, yapım tekniği ve malzeme kullanımı bakımından yapıldığı dönemin mimari akım etkilerini, siyasi, ekonomik ve ticari ortamın getirdiği zorunlulukları bünyesinde barındırmaktadır. Modern bir cephe düzenine sahip olan yapı, basık kemerler, çıkmanın altında yer alan konsollar, pencere üzerlerinde ve cephe yüzeyinde yer alan çiniler ve beşinci kat bitiminde yer alan saçakla Osmanlı canlandırması olma örneği taşır. Mimar Vedat Tek, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaptığı çalışmalarla Mimar Kemalettin Bey ile birlikte I. Ulusal Mimarlık Akımının temsilcisi kabul edilen eğitimli, yetenekli, profesyonel ve herkes tarafından kabul gören bir mimardır. Mimar Vedat Tek’in çalışmalarını anlayabilmek için aile ortamını, eğitimini, yaşadığı dönemlerin siyasi ve mimarlık ortamını dikkate almak gerekmektedir. Tez çalışması, Sabit Bey (Muradiye) Hanı’nın detaylı bir şekilde belgelenip, o dönemin yapım teknikleri ve malzeme kullanımı hakkında daha kapsamlı bilgi elde etmeyi ve sahip olduğu özgün niteliklerinin tanımlanmasını hedefler. Bu doğrultuda hanın özgün işlevini sürdüren ama çatı biçimlenişi ve bazı plan özelliklerini de restitüsyon çalışmalarına dayalı bir restorasyon projesinin hazırlanmasını içermektedir.
Sabit Bey (Muradiye) Han is located at number 10 Galata Sarap Iskelesi Street, Kemankes District, Borough of Beyoglu, Istanbul. It is under possession of an individual; registered and determined as “Conservation Group II” upon the decision #3196, dated 20.11.1991. It is considered to be located in the Urban Conservation Area upon the decision of “Primary Council for the Conservation of Cultural & Natural Heritage Directorate, Istanbul”, decision #4270, dated 07.07.1993. Sabit Bey (Muradiye) Han, which was designed by Vedat Tek, was built in 1914. It has all the characteristics of the architectural movement, which was originated from the necessities brought by the social, economic and commercial environment of its era; as it can be seen in its plan and facade features, as well as its construction methods and materials. This Han, which has a modern facade is an imitation of the Ottoman Style with its flattered arches, consoles under the cantilever, tiles above the windows and on the facade, and the cantilever at the end of the fifth floor. Vedat Tek is an educated, highly-skilled and professional architect who is considered as a representative of the “National Architectural Movement I” along with Kemalettin Bey because of their works in the late Ottoman Empire and the early ages of Republic of Turkey. To fully comprehend his vision of architecture, one should consider his family life, educational background and the political and architectural movements of its time. This thesis aims prepairing restoration project for getting a detailed documentation of Sabit Bey (Muradiye) Han, getting more comprehensive information about the construction methods and uses of material, conservation and usage, according to its specialities without losing its worth.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Vedat Tek; Karaköy, Sabit Bey (Muradiye) Hanı, Restorasyon, Vedat Tek; Karaköy, Sabit Bey(Muradiye) Han, Restoration
Alıntı