Sonsuz Poroviskoelastik Ortam İçine Gömülü Dairesel Kesitli Rijit Silindirik Cismin Üzerindeki Dalga Saçılmasının Sınır Eleman Yöntemiyle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Argeşo, Hakan
Mengi, Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada sonsuz poroviskoelastik ortam içine gömülü dairesel kesitli rijit silindirik cismin üzerindeki dalga saçılması, sınır eleman yöntemi (MEY) ile incelenmiştir. Etkileşim analizi için altyapı yöntemi kullanılmıştır. Altyapı yönteminin uygulanabilmesi için gerekli olan impedans bağıntısındaki impedans ve girdi hareket matrislerinin bileşenleri SIEY ile Fourier dönüşüm uzayında (FDU da) elde edilmiştir. Daha sonra cismin hareketi, cismin serbest cisim diagramı ve impedans bağıntısı ışığı altında, önce FDU da sonra da ters Fourier dönüşümü ile zaman uzayında bulunmuştur.
in this study, scattering of waves by a circular rigid cylindirical inclusion embedded in an infinite poroviscoelastic medium is examined by using boundary element method (BEM). For the İnteraction analysis, the substructure method is used. The components of impedance and input motion matrices, which are required for the üşe of substructure method, are detemined by using BEM in Fourier transform space (FTS). İn View of the free body diagram of rigid inclusion and the impedance relation, the motion of the rigid inclusion is fırst determined in FTS, then by using inverse Fourier transform, in time space.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı