Mühendislik Eğitimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
İnan, Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bugün içinde yaşadığımız dünyanın 50 sene öncekinden çok farklı olduğu çok iyi bilinen bir gerçektir. Bilgisayarlar hayatımızın her noktasında girmiş durumdadır, her gün yeni teknolojilerle karşılaşmaktayız, pek çok şey çok çabuk değişiyor, eskiyor, yenisini anlamaya çalışırken ondan daha yenisi ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu hızlı yaşam koşullarında öğrenme ve öğretme kavramları da çok çabuk değişiyor. Bu bağlamda mühendislik eğitiminin gerekli değişimleri ve gelişimleri göstererek her an zamanını yakalayarak öne geçmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Bu yazıda mühendislik eğitiminde neler yapılabileceği konusunda bazı noktalar değinilmiş ve özellikle "ilk yıl-freshman” eğitimi üzerinde durulmuştur.
The world, we live in today, is very differentfrom that Offifty years ago. Information technolow, for instance, has become everywhere in our society, new technologies are emerging, and Ihe concept of learning is changing. Students are searchingfor an educational experience that prepares them fqr a variety ofjobs and tomorrow 's world. Thus, everything is pointing a way to more effective education. The University's obligation to the society is to provide an excellent education to their students. İn Ihis paper, Wefocused ourselves to (he main objectives ofthe university education and discussed the mission and the goals of Universities to provide to the students the required tools to be successful, especially in thefirst year ofthe undergraduate education.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı