Silindirik Su Deposu Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelebioğlu, Mustafa Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sıvı depolarının kullanımı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İnsanoğlu birçok amaç dahilinde depoları kullanmaktadır. Bu yüzden depoları incelerken dayanım şartlarının sağlanması haricinde kullanılabilirliği de göz önüne alınmalıdır. Son yıllarda silindiril depolarda öngerilme daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada silindirik su depolarının hesap yöntemleri, öngerilme hesap esasları, projelendirmede dikkat edilecek hususlar, derzler, geçirimsizlik, çatlaklar gibi konular ele alınmıştır. Depoların kullanım alanları, sınıflandırılması, kullanılacak malzeme ve hesapta ele alınacak konular, silindirik kesitli depoların şekil açısından kullanım alanları, artık yaygın olarak kullanılmakta olan öngerilme hesap esasları ,öngerilmesiz olarak kullanılan depoların hesap yöntemlerine yer verilmiştir. Mambran teoremi ve eğilmeli teori ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra yapıda oluşabilecek temel problemler olan geçirimsizlik, derzlar ve çatlaklar ile bu problemlerin nasıl çözülebileceği incelenmiştir. Son olarak daha önce Mambran teorisine göre hesabı yapılmış olan tek hazneli bir su deposunun SAP2000 ‘de çözümü yapılmış ve çıkan sonuçlara göre betonarme hesabı yapılmıştır.
Tanks are has been used as far as human being as historically. In designing of tanks, servicebility is very important with strength requirements. At tank construction the usage of prestressed material is very common. Tanks are used to store drinking water, utilizing water and different liquids whizh are used in industry and energy. Tank should be withstand and do not cause leakage. Useful areas, types, material in construction of tanks, useful ares of tanks according to their shapes are explained. Structural analysis methods of tanks and prestressed tanks, non-prestressed tanks, construction of tank elements, material of tanks are explained. At the end of this study there are 3 examples designed with SAP2000 and the result of these compare with the solutions in refences.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
silindirik depo, SAP2000, öngerilme, sylindirical Tanks, SAP2000, prestressing
Alıntı