23 Katlı Betonarme Bir Yapının Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Projelendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taşel, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak 23 katlı betonarme bir yapı projelendirilmiştir.Sistematik olarak önce yük analizleri ve döşeme hesapları yapılmış, kaset döşeme, tek ve çift doğrultuda çalışan betonarme plak döşemelerin çözümleri elde edilmiştir.Kirişlere etkiyen yükler belirlenmiş, kolonların ve perdelerin önboyutlandırması yapılmıştır.Çerçeve hesapları SAP90 ile en elverişsiz çerçeveler düşünülerek tamamlanmıştır.Yatay yükler altında hesap, SAP 90 ile yeni deprem yönetmeliğine (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) uygun olarak yapılmıştır.Bu yönetmeliğin özellikle yüksek katlı binalar için getirdiği zorunluluklara uyulmuştur.Elde edilen sonuçlar, ilgili katsayılarla süperpoze edilerek süperpozisyon tabloları hazırlanmıştır.Tabloların sonuçları betonarme hesaplarda kullanılarak yapının betonarme hesapları tamamlanmıştır.Bu betonarme hesaplamalarda yeni deprem yönetmeliğinin getirdiği ek konstrüktif kurallara uyulmuştur.Kirişsiz radye olarak seçilen temele ait hesaplamalar SAP 90 ile yapılmış, gerilme analizleri ve elverişsiz kesit zoru değerlerine göre boyutlandırma tamamlanmıştır.Sonuçlara bakıldığında yeni deprem yönetmeliği yüksek yapılar için ek şartlar getirmekte, eski yönetmelikle karşılaştırıldığında bazı hesap yöntemlerini değiştirmektedir.
In this study , it is designed a 23 story reinforced concrete building according to the new Earthquake Standard. At the beginning stage load analysis and slab calculations are made. The slabs are designed as plates and cassette plates. All slabs are calculated by using SAP 90, structural analysis program. The loads are transferred from floors to the beams and at the next stage beam calculations are made. Frame calculations are made using SAP 90 on the unsuitable frames. Calculations in horizontal direction are in accordance with the new Earthquake Standard and made by using SAP 90.Rules especially for tall buildings are taken into calculations. Results are superposed with the relevant coefficients and as a result superposing tables are calculated. These tables are used at the next stage by calculating the reinforcement in the concrete. All calculations are made in accordance to the constructive rules described in the new Earthquake Standard. As foundation system - general mat footing is selected and calculated by SAP 90 Ground tensions are controlled. As the result for building a tall structure many rules must be taken into account to satisfy the conditions mentioned in the new Earthquake Standard.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
SAP 90, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, SAP 90, New Earthquake Standard
Alıntı