Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Hakalmaz, Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada amacımız, Ege Bölgesi 'ne ait Ağır Zeybekleri inceleyip,. bütün özelliklerini ortaya çıkararak, bu konudaki boşluğu doldurabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, birinci bölümdeki giriş kısmında Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri ile ilgili tüm soruları tesbit ettik. Ayrıca usullerin mertebeleriyle ilgili olanı başta olmak üzere, birkaç yanlışa da dikkat çektik. Konu ile ilgili genel bilgiler verdiğimiz ikinci bölümde, zeybek, tavır ve dokuz zamanlı usullere değindik. Ayrıca, zeybeklerin yoğunluk gösterdikleri yöreleri bir harita ile gösterdir. Asıl konuyu incelediğimiz üçüncü kısımda, ağır zeybek nedir? sorusunu cevapladıktan sonra, Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri* nin seyir, ritm, usul ve melodi özelliklerini verdik. Melodik özellikleri verirken kendimize ait simgeler kullandık. Ağır zeybeklerin Ege Bölgesi 'nde yoğun oldukları yöreleri bir harita ile, bu zeybekler hakkındaki bilgileri de bir şema ile gösterdik. Dördüncü bölümde Ege Bölgesi, Ağır Zeybekleri 'ndeki motifleri tesbit edip, bu motiflerin bağlama ile icrasında uğradığı değişiklikleri tezene işaretleriyle birlikte, yine şemalarla verdik. Beşinci bölümde ise incelemelerimiz doğrultusunda vardığımız sonuçları maddeler halinde yazdık. Ayrıca, usullerin mertebeleri ile ilgili yanlış başta olmak üzere, birkaç yanlış görüşe cevap verdik.
At this work, ray object is to put over the Slow Zeybeks of the Ege Region in Turkey and its particularities and this subject, the questions have been answered. Besides, grade of the mesures is carrected. In the second part, it has been given generaly knovledges on the mesaures, times, styl and 9 times I've pointed to the zeybeks on the map in our country. In the third part, I've studied the subject, in this studying: What's the slow zeybek? After I've answred these questions. In this answer, I've given, rythm, mesaurs, cours and melody of the zeybeks of the Ege Region. When I've given the particularities of the melody, I've used our own signes. I've pointed to the places of the slow zeybeks on the map in Region. Otherwise the knowledge has been pointed to in the diagram. In the fourth part, I fixed the motifs of the slow zeybeks of the Ege Region. During, playing these zeybeks these melodies can change and I've given the playing styl by "tezene" and its own signs. In the fifth part, I've written the studying in this way and the result has been given in the number. Besides, I've answered the questions of the mistakes about the graduation of the mesaurs and I've coccerted them
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Ege bölgesi, Türk halk müziği, Zeybekler, Music, Aegean region, Turkish folk music, Zeybeks
Alıntı