Fonokardiyogram Kayıtlarındaki S1-s2 Seslerinin Dalgacık Enerjileri İle Bölütlenmesi

dc.contributor.advisor Dokur, Zümray tr_TR
dc.contributor.author Yamaçlı, Mustafa tr_TR
dc.contributor.department Biyomedikal Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Biomedical Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-21T12:00:32Z
dc.date.available 2015-04-21T12:00:32Z
dc.date.issued 2008-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 16 farklı tip kalp sesi kayıtları içerisindeki S1-S2 seslerinin bölütlenmesi için, çok-bant dalgacık enerjisi (DDE) kullanılarak geliştirilen yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemde, normalize edilen kalp sesi işaretleri, dalgacık dönüşümü kullanılarak filtrelenmiş, daha sonra çok-bant dalgacık enerjisi metodu kullanılarak S1-S2 sesleri bölütlenmiştir. Önerilen yöntemin dışında, karşılaştırma amacıyla, iki farklı yöntem daha incelenmiştir. Bu yöntemler, çok-bant dalgacık Shannon enerjisi (DSE) kullanılarak yapılan bölütleme yöntemi ve homomorfik filtreleme (HMF) ile yapılan bölütleme yöntemidir. Bu üç yöntem içerisinde en iyi başarım yüzdesini, S1-S2 sesleri için sırasıyla %91 ve %89’luk yüzdelerle DDE yöntemi vermiştir. Ayrıca bu üç yöntemin, kalp seslerinin gürültüye maruz kalması durumunda, gürültüden etkilenip etkilenmeyeceği de incelenmiş olup, HMF yöntemine göre DDE ve DSE yöntemlerinin gürültüden çok daha az etkilendiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, multi-band wavelet energy (WTE) method was proposed for the segmentation of S1-S2 sounds in 16 different HS types. After normalizing the heart sound, the signal is filtered by using wavelet transform, after than S1-S2 sounds are segmented by using multi-band wavelet energy method. For comparison, besides the method which is proposed, two different methods are investigated. One of them is segmentation of S1-S2 sounds using multi-band wavelet Shannon energy (WSE) method and the other is segmentation of S1-S2 sounds using homomorphic filtering (HMF) method. The highest performances are achieved by the proposed WTE method; 91% and 89% segmentation accuracies are obtained for S1 and S2 sounds, respectively. The methods’ robustness to noise was also analysed and it was observed that WTE and WSE methods were less affected from the noise in compare with HMF method. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/805
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bölütleme tr_TR
dc.subject Kalp Sesleri tr_TR
dc.subject Fonokardiyografi tr_TR
dc.subject Segmentation en_US
dc.subject Heart Sonds en_US
dc.subject Phonocardiography en_US
dc.title Fonokardiyogram Kayıtlarındaki S1-s2 Seslerinin Dalgacık Enerjileri İle Bölütlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Segmentation Of S1-s2 Sounds In Phonocardiogram Records Using Wavelet Energies en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8552.pdf
Boyut:
4.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama