Kentiçi Raylı Sistem Hatlarının Yolcu Öngörülerindeki Gerçekliğin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-24
Yazarlar
Demircan, Kâmil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, ülkemizdeki kentsel raylı sistem yatırımları hızla sürmektedir. Bu yatırımlar büyük maddi kaynaklar gerektirdiğinden dolayı, raylı sistem hatlarının yapımına karar verilmesi önemli bir konudur. Raylı sistem hatlarının yapımına karar verilmesinde, sistemin boyutlandırılmasında, işletme gelirleri ve giderlerinin hesaplanmasında en önemli etken yolculuk hacimlerinin doğru tahmin edilmesidir. Dolayısıyla fizibilite aşamasındaki herhangi bir raylı sistem projesinin çekeceği yolculuk hacminin doğru olarak tahmin edilmesi, önem derecesi yüksek bir konudur. Bu tez çalışmasının literatür bölümünde dünyadaki raylı sistem hatlarında öngörülen yolculuk hacimlerinde ortaya çıkan hatalar istatistiksel verilerle açıklanmış, sebepleri üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte yolculuk öngörüsündeki ortaya çıkan hataları azaltmaya yönelik öneriler açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise İstanbul ve Bursa’da halen işletme altında olan üç raylı sistem hattının yolculuk hacimleri günlük ve saatlik olarak incelenmiştir. Buna göre yolculuk öngörüsünde ortaya çıkan hatalar belirlenmiş ve sebepleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
In recent years, urban railway system investments have rapidly been increasing in Turkey. Because these investments need huge capital sources, it is a very important issue to decide to their construction. Travel demand estimation is the most significant factor to decide the construction of railway systems, design the system and calculate the operating costs. Therefore, in feasibility process, it is a highly important issue to accurately estimate the travel demand of a railway system. In the literature part of this study; some international railway systems and their travel demand estimations have been examined. It is understood that, almost all of the systems have important forecasting errors which are explained in this thesis statistically by their reasons. In addition, this study contains some recommendations about how to decrease the level of these kind of errors and how to make more accurate estimations. In the second part of the thesis, hourly and daily travel demands of three urban rail systems in Istanbul and Bursa have been examined. As a result, the differences between the forecasted and actual travel demands have been determined and reasons of these differences have been analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
yolculuk öngörüsü, yolculuk hacmi, talep öngörü hatası, doğru tahmin, travel demand estimation, travel demand, forecasting error, accurate estimation
Alıntı