Kentsel Açık Alanlarda Kullanılan Sert Zemin Elemanlarının Tasarım Ve Kullanımı ‘sultanahmet Meydanı Örneği’

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bingöl, Ekrem Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentsel açık alanlarda kullanılan sert zemin elemanlarının estetik ve işlevsel özelliklerini ortaya koyarak, bu elemanların kentsel açık alanlarındaki kullanımlarını tasarım ilkeleri ve kompozisyon prensipleri açısından irdelemiştir. Bu bağlamda, öncelikle sert zemin elemanlarının tanımlanması ve sınıflandırılması yapılmış; ardından, sert zemin tasarımlarında kullanılacak elemanların seçiminde rol oynayan etkenler değerlendirilmiştir. Sert zemin elemanlarının ve sert zemin tasarımlarının estetik ve işlevsel niteliklerinin açıklandığı bölümü bu elemanların kentsel açık alanlarda kullanım yerleri ve biçimlerinin anlatıldığı bölüm takip etmiştir. Son olarak, kentsel alanlarda kullanılan elemanların değerlendirilmesi amacıyla seçilen örnek alanda tüm estetik ve işlevsel özellikler irdelenmiş, saptanan aksaklıklar ve olumlu yönler ortaya konarak sert zemin elemanların kentsel açık alanlardaki önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
In this thesis, the aestethical and functional features of the hard landscape elements used in the urban open areas are defined and the compositonal usage of the elements is examined. From this point of view, firstly, the hard landscape elements are defined and classified then the criteria which effects the preference of this elements are evaluated. After the part that the aesthetical and functional features of hard landscape elements and their design principles, the places where these elements are used and how they must be used is explained. Sultanahmet Square where is chosen as the investigation area, has been evaluated according to the criteria stated above and the hard landscape material used in the area is examined with the aesthetical and functional aspects. The historical objects and places in the area create visual attraction areas themselves. From this point of view, the analysis made in the area points out that the hard landscape elements and their design are poor to accomodate with the historical and touristic value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Sert zemin elemanları, dış mekan döşeme kaplamaları, kentsel açık alan, hard landscape elements, urban open spaces, outdoor surface materials
Alıntı