Uçucu Küllerin Cam-seramik Yapımında Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erol, Melek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, uçucu külün cam-seramik üretiminde hammadde kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, sekiz değişik bölgeye ait linyit kömürünün yakıldığı termik santrallerden kaynaklanan uçucu kül numuneleri toplanmıştır. Öncelikle uçucu kül numunelerinin kimyasal ve mineralojik karakterizasyonları belirlenmiştir. Daha sonra, üretilen camlara çekirdeklenme ve kristal büyüme sıcaklıklarını tespit etmek amacıyla diferansiyel termal analiz ve bunu takiben çeşitli ısıl işlemler uygulanmıştır. Camların kontrollü kristalizasyonu ile üretilen cam-seramiklerin; x-ışınları difraksiyonu uygulanarak mineralojik analizleri, taramalı elektron mikroskobu ve optik mikroskobu kullanılarak mikroyapı aydınlatılması ve sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, termik santral uçucu küllerinin cam-seramik üretiminde hammadde kaynağı olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
In this study, the possibility of using fly ash in glass-ceramic production as a raw material source has been investigated. For this purpose, fly ashes obtained from eight different thermal power plants has been characterized. The next step has been to characterize these using analytical techniques and tests. These techniques are: Chemical analysis, x-ray diffraction (XRD), DTA to determine the nucleation and crystallisation temparatures, optical and scanning electron microskopy (SEM) and the Vickers microhardness test. In overall, results have indicated that fly ash can be used as a raw material to produce glass-ceramic materials.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Uçucu kül, Cam-seramik, Fly ash, Glass-ceramic
Alıntı