İnternet Üzerinden Bir Endüstriyel Sistem Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Alp, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde hızla gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde internet bilimsel araştırma, eğitim, sanal alışveriş, turizm gibi birçok sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma ise bu alanlara bir yenisini eklemek için yapılmıştır. Yeni bir konu olan internet üzerinden endüstriyel sistem kontrolü ele alınarak incelenmiş ve konunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için internet terimleri, iletişim protokolleri, yaygın ağgeçit arayüz gibi konular detaylı olarak bölüm 1,2 ve 3 de anlatılmıştır. Bölüm 4 de ise bu konuya örnek olması için bir uygulama yapılmıştır. İnternet, bir çok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı ve açık bir sistemdir. İnternet üzerindeki sistemler Dünya Çapında Web "WWW", Usenet, ve Gopher diye sıralanabilir. Bölüm 1 de Hiper Metin Taşıma Protokolü olan "HTTP", Hiper Metin Anlamlandırma Dili "HTML", Dosya Aktarma Protokolü "FTP" ve "FTP" programı, Elektronik-Posta, Posta Listesi "Mail List", Telnet programı gibi internet terimleri açıklanmıştır. 1983 yılında, İnternet Çalışma Grubu "Internetworking Working Group" tarafından ilk temelleri atılan iletişim protokollerine Taşıma Kontrol Protokolü ve İnternet Protokolü ismi verilmiştir. TCP/IP protokolü paket-anahtarlama ağ prensibine göre çalışır. TCP/IP genel bileşenleri, detaylı olarak bölüm 2'de incelenmiştir. Veri haberleşme protokollerinin yapı ve işlevlerini tanımlamak için geliştirilen OSI referans modeli 7 katmanlı bir yapıya sahiptir. TCP/IP mimarisi ise 4 katmanlı yapıya sahiptir. Bu katmanlar detaylı olarak Bölüm 2'de anlatılmıştır. Web sayfası hazırlamak için birden çok metot ve programlama (HTML, Java, Perl) dili vardır. Yaygın olarak kullanılan Hiper Metin Anlamlandırma Dili komut kümesi Ek A'da verilmiştir. HTML ve diğer dosya formatlarının yayımlanması ve çeşitli dosya tip konfigürasyonları için web sunucusu Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantısına (MIME) sahip olmalıdır. Dinamik uygulama, uzaktaki kullanıcının HTML linklerini tıklayarak veya HTML formları doldurarak geri sunucuya gönderebilmesi demektir. İnteraktif uygulamalar veya "scriptler her hangi bir programlama dilinde (C, Perl) yazılabilir. Uygulama veya "script" yazıldığı zaman genellikle desteklenen iki arabirimden biri seçilmelidir. Bunlar Microsoft Internet Sunucu Uygulama Programlama Arabirimi ISAPI "Microsoft Internet Server Application Programming Interface" ve Yaygın Ağgeçit Arabirimi CGI "Common Gateway Interface" olarak adlandırılırlar. CGI her türlü işletim sisteminde (Windows 95, Windows NT 4.0, Unix ve Linux) kolayca çalışmaktadır. Burada Yaygın Ağgeçit Arabirim detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, C++ programlama dili kullanılarak CGI uygulamaları olan küçük programlar olarak bilinen bir "Script" yazılmıştır ve bir web sayfası yardımıyla bu programa değişkenler gönderilmiştir. Son olarak internet üzerinden Ticari, Eğitim veya Araştırma esaslı olarak bir endüstriyel uygulamanın web üzerinden ortamdan bağımsız olarak nasıl kontrol edileceği incelenerek bir endüstriyel sistem kontrol örneği verilmiştir. CGI metodu kullanılarak web sunucusunun paralel, seri kapılarına bağlanmış veya ISA, PCI yuvalarına takılmış bir kontrol birimi ile herhangi bir endüstriyel sisteme kontrol ve kumanda edilebilir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Sistem denetimi, internet, System control, Internet
Alıntı