Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-24
Yazarlar
Demir, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kimyasal maddelerin ülkemizdeki durumu, tehlikeli kimyasallarla ilgili tanımlamalar, Avrupa Birliği’nde tehlikeli kimyasalların çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetimi ile ilgili son yasal düzenleme REACH Direktifi ile ilgili bilgiler verilerek ülkemizde REACH kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla bu çalışmaların yürütüldüğü sorumlu kurumlar hakkında araştırma yapılmıştır. Tehlikeli kimyasalların iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin vurgulanmasından önce iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı, bu kavram ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Kurum/ Kuruluşlar ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki boyutu, İSG yönetim sistemleri açıklanmıştır. Çalışma, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan meslek hastalıkları ve iş kazaları, işyerlerinden tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden korunma yönetimi anlatılarak, seçilen di etil hekzil fitalat ve di butil fitalat maddelerinin tehlikeli kimyasal maddelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin uygulama örneği ile geliştirilmiştir. Ayrıca Dibutil Fitalat’ın işyeri ortamında dökülmesi sonucu oluşan acil bir duruma karşı senaryo oluşturularak ortamda sekiz saat boyunca oluşabilecek havadaki konsantrasyonu Indoor Air Quality and Inhalation Exposure (IAQX) Version 1.0 isimli içortam hava kalitesi model programı kullanılarak hesaplanmıştır.
In this study, a research has been done by the following; the situation of the chemical substances sector in Turkey, the definitons dealing with chemical substances, the last legal arrangments in EU dealing with the management of chemical substances in occupational health and safety, the workings done and needs to be done in the field of REACH in our country and the bodies responsible for the enforcement REACH directive. Before, emphasizing the occupational health and safety management of chemical substances, the term of Occupational Health and Safety, the international and national bodies responsible for this term, the legislation of occupational health and safety in Turkey, the judicial aspect of occupational accidents and occupational diseases and the occupational health and safety management systems had been explained. This study was developed with explaining the occupational accidents and occupational diseases sourced from chemical substances, the protection methods from the effects of chemical substances in working places, and the case study of chosen Di-2-ethylhexyl Phthalate and Dibutyl phthalate substances in the management of Occupational Health and Safety.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Kimyasallar, Occupational health and safety, Dangerous chemical substances
Alıntı