Bayes Ağları İle Gelecek Odaklı Konumlandırma Analizi: Oyun Konsolu Pazarında Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Asan, Umut tr_TR
dc.contributor.author Dereli, Burak tr_TR
dc.contributor.authorID 424284 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:39Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:39Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında mevcut konumlandırma analizi tekniklerinin zayıf yönleri dikkate alınmış ve müşteri algılarının ölçülmesinde dış etkenlerin de dikkate alındığı olasılığa dayalı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Yöntem olarak kullanılan Bayes Ağları ile oyun konsolları sektörüne yönelik kavramsal bir model kurulmuş ve çeşitli uzman görüşlerine bağlı olarak model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde kullanılacak veriler anket yolu ile toplanmış, ortaya koyulan nihai model ve veriler Bayes Ağları ile modellemede kullanılan Netica programına aktarılmıştır. Ardından farklı senaryolar oluşturularak bu senaryolar için model çalıştırılmış ve ele edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Senaryo analizlerinin yanı sıra model içerisinden seçilen değişkenler için duyarlılık analizleri yapılarak sonuçlar incelenmiştir. Kurulan modelin geçerliliği ve doğruluğuna yönelik irdelemelerin ardından son olarak yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak çalışmanın ilgi alanına katkıları, eksik kalan yönleri ve geleceğe yönelik yapılabilecek yeni çalışma önerileri ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the weak aspects of current positioning analysis methods are taken into account and a probabilistic approach, that takes external factors into consideration while evaluating customer perceptions, is suggested. A conceptual model is created about game consoles industry by using the method of Bayesian Networks. Then, the model is developed by expert opinions and surveys are prepared to collect data to use in the developed model. After the data is collected via surveys, the final developed model and data are inserted in Netica, a program that is used for modeling with Bayesian Networks. Following to this, different scenarios are developed and results that are obtained by running the model for those scenarios are compared. Besides scenario analysis, sensitivity analysis are performed for variables selected from the model and the results are examined. Then the validity of the model is examined. Finally, according to the results of those analysis, the contributions, implications and deficient aspects of this study for that domain are indicated and further research suggestions are made. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5766
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bayes Ağlar tr_TR
dc.subject Konumlandırma Analizi tr_TR
dc.subject Oyun Konsolları tr_TR
dc.subject Bayesian Networks en_US
dc.subject Positioning Analysis en_US
dc.subject Game Consoles en_US
dc.title Bayes Ağları İle Gelecek Odaklı Konumlandırma Analizi: Oyun Konsolu Pazarında Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Future Oriented Positioning Analysis With Bayesian Networks: An Application In Game Consoles Market en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12349.pdf
Boyut:
3.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama