Gayrimenkul Fiyat Endeksleri Ve İstanbul Etiler Bölgesinde Konutlar İçin Hedonik Fiyat Endeksi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Savuran, Osman İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hedonik fiyat endeksi, gayrimenkulü oluşturan parçaların marjinal değerleri olduğu ve gayrimenkulün toplam değerinin söz konusu marjinal değerlerin toplamından oluştuğu varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul-Etiler bölgesinde 2000-2007 yılları arasında yapılan gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak gayrimenkul fiyatları ile gayrimenkule özgü nitelikler arasındaki ilişki regresyon analizine tabi tutulmuş, hedonik fiyat denklemi oluşturulmuş ve hipotetik bir gayrimenkulün belirtilen tarih aralığında değerinde meydan gelen değişme hesaplanarak hedonik fiyat endeksi elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular dikkate alındığında, yöntemin tutarlı sonuçlar verdiği ve daha geniş kapsamlı veri tabanlarının kullanılması ile oluşturulacak bir endeksin ekonomik karar alıcı birimlerin kararlarının oluşturulmasına önemli bir gösterge olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
In this paper, the Hedonic Price Index which examines the relationship between the real estate prices and the qualification peculiar to a real estate by regression analysis method is used. Hedonic price equation is based on the assumption that the each qualification of a real estate has a marginal value and the total price of the real estate is the sum of these marginal prices. By using the appraisal reports prepared for the real estates at Istanbul Etiler district between 2000 and 2007, the hedonic price equation and the hedonic price index is calculated. Then, the hypothetical real estate is described to examine the change in the price throughout the years by taking 2000 as the base year. The result generated with this work is in parallel with the empirical situations observed in the real estate market in 2000-2007 terms. With this respect, it can be said that the equation is statistically significant with the given probability level. The use of more diversified data set provides with an increase in the significance and the broad use of the model. From the light of this work, it is possible to conclude that the method gives a consistent results and it can be an invaluable indicator for economic decision makers in making decisions by using an index which includes more broad data base.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Hedonik, Endeks, Gayrimenkul, Değerleme, Hedonic, Index, Real Estate, Appraisal
Alıntı