Targeting The Poor: Health Card Distribution In Burkina Faso

dc.contributor.advisor Stoeffler, Quentin tr_TR
dc.contributor.author Çubukcu, Betül tr_TR
dc.contributor.authorID 569602 tr_TR
dc.contributor.department Economics en_US
dc.contributor.department Ekonomi tr_TR
dc.date 2019 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-02-12T07:04:47Z
dc.date.available 2020-02-12T07:04:47Z
dc.date.issued 2019 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 tr_TR
dc.description.abstract This study compares two targeting mechanisms commonly used in Africa; proxy mean test (PMT) and community- based targeting (CBT). The performance comparison of the two methods is extended through a new set of poverty criteria: health and nutrition. First, consumption per capita household was used as the main welfare metric. Then, household health index was created based on the household survey. This index was used the determine household welfare level. Lastly, nutrition score was used as a welfare metric. For this purpose, household dietary diversity score (HDDS) was calculated based on 12 food group. Results showed that while PMT outperforms on consumption welfare metric, CBT outperforms on health and nutrition welfare metric. These indicated that poverty perception of the community doesn't solely base on the consumption like PMT formula. en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, Afrika'da yaygın olarak kullanılan iki hedefleme mekanizmasını karşılaştırmaktadır; temsili ortalama testi (PMT) ve topluluk temelli hedefleme (CBT). İki yöntemin performans karşılaştırması yeni yoksulluk kriterleri seti ile genişletilmiştir. Bunlar sağlık ve beslenmedir. İlk olarak, kişi başına düşen hane halkı tüketimi ana refah ölçüsü olarak kullanılmıştır. Ardından, hanehalkı anketine dayanarak hane sağlığı endeksi oluşturulmuştur. Hanehalkı refah düzeyini belirlemek için bu endeks kullanılmıştır. Son olarak, beslenme puanı refah metriği olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, hane halkı beslenme çeşitliliği skoru 12 besin grubu üzerinden hesaplanmıştır. Sonuçlar, PMT'nin tüketim refahı metriklerinde daha iyi performans göstermesine karşın, CBT'nin sağlık ve beslenme refahı metriklerinden daha iyi performans görüldüğünü göstermiştir. Bu sonuçlar, toplumun yoksulluk algısının PMT formülü gibi yalnızca tüketime dayanmadığını göstermiştir. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18237
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Econometrics en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Ekonometri tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.title Targeting The Poor: Health Card Distribution In Burkina Faso en_US
dc.title.alternative Yoksulları Hedefleme: Burkina Faso'da Sağlık Kartı Dağıtımı tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
569602.pdf
Boyut:
786.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama