Mikro derin çekme işleminde numune ve tribolojik boyut etkisinin sonlu eleman analiziyle incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Çetin, Mehmet Emin
Cora, Ömer Necati
Sofuoğlu, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada nümune boyut etkisi ve sürtünme katsayısının bir mikro derin çekme parçasının şekillendirilmesine etkisi sonlu eleman analizi yardımıyla incelenmiştir. Boyut etkisini incelemek amacıyla 0.1 , 0.2 ve 1 mm kalınlıklarında 3 farklı sac kullanılmış; kalıp ve zımbaya ait ölçüler de her bir işlemde aynı oranda arttırılarak 3 farklı sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Sac kalınlığının azaltılmasıyla eşdeğer von Mises gerilmesi değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Tribolojik boyut etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlerde ise sürtünme katsayısının arttırılması durumunda eşdeğer gerilmelerde artış gözlenmiş ve 0.1 mm sac kalınlığı için en yüksek eşdeğer gerilme değeri elde edilmiştir.
Effects of specimen size and coefficient of friction on micro-deep drawn part have been investigated by means of finite element analysis. To this goal, blanks with three different thicknesses, namely 0.1, 0.2, and 1 mm, have been used. Furthermore, dimensions for die and punch are increased by same factor in FE models. Results showed that, equivalent von Mises stress values are increased when thinner sheet gauges are used. Similarly, increased equivalent von Mises stress values are observed with increasing coefficient friction values, and the highest values are obtained for the smallest sheet thickness.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı