Poli(etilen Teraftalat) – Polipropilen Blendlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Uyanık, Nurseli tr_TR
dc.contributor.author Torunoğlu Turan, Gülçin tr_TR
dc.contributor.authorID 422253 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-01-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:03:31Z
dc.date.available 2015-06-16T12:03:31Z
dc.date.issued 2012-05-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, karışım bileşiminin, uyumlaştırmanın ve işleme koşullarının poli(etilen teraftalat) (PET) – polipropilen (PP) karışımlarına etkisinin araştırılmasıdır. PET-PP karışımları, PET’e kıyasla daha iyi bariyer özellikleri olan ve daha iyi işlenebilen, PP’ye kıyasla ise daha sağlam, enjeksiyonla kalıplama prosesinde daha iyi işlenebilir özellikte olabilir. PET-PP karışımları, ticari PET ile ticari izotaktik PP’nin ekstruder kullanılarak, eriyik karıştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. Kullanılan ekstruder, 25 mm çapında, L/D’si 25 olan, vidayı çevreleyen üç ısıtma bölgesi, üçüncü ısıtma bölgesinin sonrasında bir statik mikser ve kafadan oluşan tek vidalı bir ekstruderdir. Uyumlaştırıcı olarak, maleik anhidrid graft edilmiş PP (PP-g-MAH) kullanılmıştır. Hazırlanan polimer karışımları için ekstrüzyon sıcaklık sınırları, PET ve PP’nin sırasıyla erime ve bozunma sıcaklıklarıdır. Çalışmanın başında bu sınırlar diferansiyel termal analiz (DTA) ve temogravimetrik analizi (TGA) ile belirlenmiştir. PP-g-MAH’ın katıldığı ve katılmadığı üç farklı bileşimde karışım hazırlanmıştır. Tüm karışımlar ve saf PET ve PP polimerleri dört farklı vida hızında hazırlanmıştır: 20, 30, 40 ve 50 rpm. Karışımların morfolojik, mekanik ve termal özellikleri sırasıyla optik mikroskopi, kopma-çekme testleri ve DSC analizi ile belirlenmiştir. Tüm uyumlaştırılan ve uyumlaştırılmayan karışımlar için eriyik akış hızı da ölçülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In the study, commercial poly(ethylene terephthalate) (PET) was blended with commercial isotactic polypropylene (PP) at certain compositions by melt blending via extrusion in order to investigate the effects of blend composition, compatibilization and processing conditions on final properties of PET - PP blends. PET - PP blends may offer a less brittle, less moisture uptaking and more processable material than PET, and a stiffer material with ease of injection molding than PP. The extruder was a single screw extruder with a L/D ratio of 25 consisted of three heating zones and a static mixer after the third heating zone and a strand die. A commercial maleic anhydride grafted PP (PP-g-MAH) was used as a compatibilizer. The extrusion processing limits for polymer blends are the melting and degradation behavior of the virgin PET and PP polymers, respectively. These limits were determined at the beginning of the study by DTA and TGA analysis. Three different compositions was chosen to study without and with addition of PP-g-MAH to the blends. Each composition as well as the virgin PET and PP were extruded at four different screw speeds: 20, 30, 40 and 50 rpm. Morphological, mechanical and thermal properties of the samples were analyzed by optical microscopy, tensile tests and DSC analysis, respectively. Melt flow rate was also measured for all of the incompatibilized and compatibilized samples. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5556
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polimer karışımları tr_TR
dc.subject Ekstrüzyon tr_TR
dc.subject Uyumlaştırma tr_TR
dc.subject Poli(etilen teraftalat) tr_TR
dc.subject Polipropilen tr_TR
dc.subject Polymer blend en_US
dc.subject Extrusion en_US
dc.subject Compatibilization en_US
dc.subject Poly(ethylene terephthalate) en_US
dc.subject Polypropylene en_US
dc.title Poli(etilen Teraftalat) – Polipropilen Blendlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Preparation And Characterization Of Poly(ethylene Terephthalate) – Polypropylene Blends en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12202.pdf
Boyut:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama