Donatılı Zemin İstinat Duvarlarının Deprem Davranışlarının Çeşitli Deprem Yönetmeliklerince İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karalı, Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gelişen şehirleşme ile birlikte istinat duvarlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüz inşaat teknolojisinde, donatılı zemin yapıları özellikle yol ve istinat duvarları alanında ekonomik kullanım sağlamaktadır. Bu tez kapsamında şerit donatılı zemin istinat duvarlarının deprem davranışları, Japonya, Hindistan, Türkiye ve A.B.D. Deprem yönetmeliklerince incelenmiştir. Bu amaçla üç değişik kesitte, üç ayrı zemin ortamında, üç ayrı deprem bölgesinde bıyutlandırılan bu duvarlar ülkelere göre karşılaştırılmıştır.
Witk urban growth, the use of retaining walls has become more common. In today’s engineering technology, the reinforced soil structures, especially the embankments and retaining walls, are being extensively used. In this study, the the behaviour of strip reinforced earth wall is determined by Japan, India, Turkey and U.S.A. eartquake codes. The strip reinforced earth walls of which dimensions are given with different three heights, three soil conditions and three earthquake zones are compared in accordance with the above stated countries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İstinat Duvarları, Donatılı Zemin, Şerit Donatılı Zemin İstinat Duvarları, Deprem Yönetmelikleri, Retaining Walls, Reinforced Earth, Reinforced Earth Retaining Walls, Earthquake Codes
Alıntı